Phỏng vấn Lm. Cao Gia An, SJ – Tân Tiến sĩ chú giải Kinh Thánh tại Biblicum

Chiều ngày 19/12/2022, Lm. Giuse Cao Gia An, SJ đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ, trở thành người Việt Nam đầu tiên có văn bằng chú giải Kinh Thánh tại trường Biblicum. Vatican News Tiếng Việt có một cuộc phỏng vấn với cha Gia An liên quan đến quá trình học tập và những ưu tư đóng góp của cha cho Giáo hội Việt Nam.
 

Thực hiện: Văn Cương, SJ – Vatican News Tiếng Việt

Nội dung phỏng vấn

0:00 Giới thiệu

0:48 Chú giải Kinh Thánh là gì?

3:37 Người Việt Nam đầu tiên có văn bằng Tiến sĩ chú giải Kinh Thánh tại Biblicum

6:07 Các ngôn ngữ cần học

10:48 Đề tài luận án tiến sĩ

16:47 Tính ứng dụng của luận án

21:26 Xuất bản luận án

23:56 Đóng góp cho Giáo hội Việt Nam

28:54 Nhắn gởi đến thế hệ trẻ

33:25 Các tác phẩm văn thơ và nghệ thuật khác