Phỏng vấn sơ Maria Trần Thị Thu Trang, RSM về khóa huấn luyện truyền hình VietCatholic tại Adelaide