QUẬN ỦY, UBND VÀ UBMTTQ Q.TÂN PHÚ GHÉ GIÁO XỨ

ĐOÀN CỦA QUẬN ỦY, UBND VÀ UBMTTQ Q.TÂN PHÚ GHÉ GIÁO XỨ : THĂM HỎI VỀ CÔNG VIỆC PHÒNG CHỐNG ĐẠI DỊCH VIRÚT VŨ HÁN TQ BIẾN THỂ VÀ V/Đ CÔNG TÁC BẦU CỬ QH & HĐND CẤP THÀNH PHỐ