R.I.P ANH GIUSE TRẦN VĂN VŨ. GIÁO DÂN GIÁO HỌ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO GX THIÊN ÂN.