R.I.P CHỊ ANNA NGUYỄN THỊ THANH. GIÁO DÂN GIÁO HỌ THÁNH MARTINO GIÁO XỨ THIÊN ÂN