R.I.P – ÔNG PHAOLO NGUYỄN VĂN BÔNG, GIÁO DÂN GIÁO HỌ PHERO GX THIÊN ÂN