Sắc Xuân Tô Đẹp Thánh Đường.

Bên thềm năm mới Tết về
Bông hoa đón Tết êm đềm đẹp tươi.

 

Cây Viết Chì Nhỏ