Số tín hữu Công giáo gia tăng tại 4 châu lục trong năm 2020

Vatican News – Số liệu thống kê do hãng tin Fides đưa ra nhân dịp Ngày Thế giới Truyền giáo năm nay, Chúa Nhật 23/10/2022, cho thấy số các tín hữu được rửa tội gia tăng ở khắp nơi trên thế giới, trừ Châu Đại dương. Số linh mục và tu sĩ giảm sút tại Tây phương nhưng gia tăng ở Á châu và Phi châu.

Tính cho đến ngày 31/12/2020, số tín hữu Công giáo là 1 tỷ 360 triệu, chiếm 1/7 trong số 7 tỷ 667 triệu người trên toàn thế giới. Trong khi dân số thế giới trong năm 2020 tăng hơn 89 triệu so với năm 2019, thì số tín hữu Công giáo tăng hơn 15 triệu, tại tất cả các châu lục, trừ Châu Đại dương.

Báo cáo cũng cho biết, trong năm 2020, số giám mục tương đối ổn định, với 5.300 vị. Số linh mục là 410 ngàn, giảm 4 ngàn so với năm 2019, đặc biệt là tại châu Âu, Mỹ châu và Châu Đại dương, trong khi lại tăng tại châu Phi và châu Á.

Tổng số nữ tu là 619 ngàn, tiếp tục giảm như khuynh hướng trong những năm vừa qua, nhưng cũng gia tăng tại châu Phi và châu Á.

Số đại chủng sinh trong năm 2020 là 112 ngàn, giảm 2.200 so với năm trước đó; chỉ có số chủng sinh tại châu Phi gia tăng.

Về lĩnh vực giáo dục, Giáo hội điều hành khoảng 73 ngàn trường mẫu giáo với khoảng 7 triệu rưỡi học sinh, 100 ngàn trường tiểu học với 34 triệu học sinh và khoảng 50 ngàn trường trung học với hơn 19 triệu học sinh. Cũng có gần 2 triệu rưỡi sinh viên theo học các trường trung cấp và khoảng 3 triệu 800 ngàn sinh viên theo học các đại học thuộc Giáo hội Công giáo.

Về y tế, Giáo hội điều hành 5.322 bệnh viện, 14.415 cơ sở y tế, 534 trại phong, 15.204 nhà cho người già, bệnh mãn tính và khuyết tật, 9.230 nhà trẻ mồ côi, 10.441 vườn trẻ, 10.362 trung tâm tư vấn hôn nhân, 3.137 trung tâm giáo duc hoặc cải tạo xã hội và 34.291 cơ sở khác. (Fides 21/10/2022)