Sứ điệp Đức Thánh Cha gửi Đức Thượng Phụ Constantinople

TIN GIÁO HỘI HOÀN VŨ

Sứ điệp Đức Thánh Cha gửi Đức Thượng Phụ Constantinople

Đức Thánh Cha Phanxicô tái bày tỏ quyết tâm của Giáo Hội Công Giáo dấn thân để các tín hữu Kitô Đông và Tây phương được hiệp nhất trọn vẹn với nhau.


Lập trường này được Đức Thánh Cha bày tỏ trong sứ điệp gửi Đức Thượng Phụ Barlotomaios I, Giáo Chủ Chính Thống Constantinople bên Thổ Nhĩ kỳ, là vị đứng đầu chính thống Giáo, nhân dịp lễ thánh Anrê Tông Đồ, bổn mạng của Giáo Hội Constantinople. Sứ điệp của Đức Thánh Cha được Đức Hồng y Kurt Koch, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh hiệp nhất các tín hữu Kitô, trao cho Đức Thượng Phụ hôm 30/11 vừa qua và được công bố ban trưa cùng ngày tại Roma.

Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha nhắc đến việc kỷ niệm đúng 40 năm thành lập Ủy ban quốc tế đối thoại thần học giữa Công Giáo và Chính Thống Giáo. Ngài cảm tạ Chúa vì bao nhiêu thành quả Ủy ban này đã đạt được trong 4 thập niên qua. Tuy nhiên, Đức Thánh Cha cũng khẳng định rằng việc tìm kiếm hiệp thông trọn vẹn giữa các tín hữu Công Giáo và Chính Thống Giáo không phải chỉ giới hạn vào việc đối thoại thần học, nhưng còn được thực hiện qua những con kênh khác của đời sống Giáo Hội. Ngài viết: “Những tương quan của chúng ta được nuôi dưỡng trước tiên bằng những cử chỉ chân thành, tôn trọng và quý chuộng nhau. Những hành động đó chứng tỏ lòng trung thành với lời Chúa Giêsu Kitô và ước muốn ở lại trong tình thương của Chúa.”

Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng tương quan giữa các tín hữu Chính Thống và Công Giáo được biểu lộ qua việc cùng nhau công bố Tin Mừng và trong việc phục vụ những người túng thiếu. Giáo Hội Công Giáo và Chính Thống đã hành trình chung để con đường nhiều hứa hẹn này, như các sáng kiến chung của chúng ta chứng tỏ.

G. Trần Đức Anh, O.P
Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu