Suy Niệm Hằng Ngày: Chúa Nhật 34 TN – C Lễ Chúa Giêsu Kitô Vua Vũ Trụ

Chúa Nhật 34 TN – C Lễ Chúa Giêsu Kitô Vua Vũ Trụ

Bài Ðọc I: 2 Sm 5, 1-3

“Họ xức dầu phong Ðavít làm vua Israel”.

Trích sách Samuel quyển thứ hai.

Trong những ngày ấy, toàn thể chi tộc Israel đến cùng Ðavít tại Hebron mà nói rằng: “Ðây chúng tôi là cốt nhục của ngài. Nhưng từ trước đến giờ, khi Saolê đang làm vua chúng tôi, thì chính ngài đã dẫn dắt Israel. Và Chúa đã nói với ngài rằng: ‘Chính ngươi sẽ chăn dắt Israel dân Ta, và sẽ trở nên thủ lãnh Israel'”.

Vậy tất cả các vị kỳ lão Israel đều đến tìm nhà vua tại Hebron, và tại đó, vua Ðavít ký kết với họ một giao ước trước mặt Chúa. Họ liền xức dầu phong Ðavít làm vua Israel.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 121, 1-2. 3-4a. 4b-5

Ðáp: Tôi vui mừng khi người ta nói với tôi: “Chúng ta sẽ tiến vào nhà Chúa” (c. 1).

Xướng: 1) Tôi vui mừng khi người ta nói với tôi: “Chúng ta sẽ tiến vào nhà Chúa”. Hỡi Giêrusalem, chân chúng tôi đang đứng nơi cửa thành rồi. – Ðáp.

2) Giêrusalem được kiến thiết như thành trì, được cấu tạo kiên cố trong toàn thể. Nơi đây các bộ lạc, các bộ lạc của Chúa tiến lên. – Ðáp.

3) Theo luật pháp của Israel, để ngợi khen danh Chúa. Tại đây đã đặt ngai toà thẩm phán, ngai toà của nhà Ðavít. – Ðáp.

Bài Ðọc II: Cl 1, 12-20

“Người đã đem chúng ta về Nước Con yêu dấu của Người”.

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côlôxê.

Anh em thân mến, chúng ta hãy cảm tạ Chúa Cha, Ðấng đã làm cho anh em xứng đáng lãnh phần gia nghiệp các thánh trong ánh sáng. Chúa đã cứu chúng ta thoát khỏi quyền lực u tối, đem chúng ta về nước Con yêu dấu của Chúa, trong Người chúng ta được ơn cứu rỗi nhờ máu Người, và được ơn tha tôi.

Người là hình ảnh của Thiên Chúa vô hình, là trưởng tử mọi tạo vật; vì trong Người, muôn loài trên trời dưới đất đã được tác thành, mọi vật hữu hình và vô hình, dù là các Bệ thần hay Quản thần, dù là Chủ thần hay Quyền thần: Mọi vật đã được tạo thành nhờ Người và trong Người. Và Người có trước mọi loài, và mọi loài tồn tại trong Người.

Người là đầu thân thể tức là Hội thánh, là nguyên thuỷ và là trưởng tử giữa kẻ chết, để Người làm bá chủ mọi loài. Vì chưng Thiên Chúa đã muốn đặt tất cả viên mãn nơi Người, và Thiên Chúa đã giao hoà vạn vật nhờ Người và vì Người; nhờ máu Người đổ ra trên thập giá, Thiên Chúa ban hoà bình trên trời dưới đất.

Ðó là lời Chúa.

Alleluia: Mc 11, 10

Alleluia, alleluia! – Chúc tụng Ðấng nhân danh Chúa mà đến: chúc tụng nước Ðavid tổ phụ chúng ta đã đến. – Alleluia.

Phúc Âm: Lc 23, 35-43

“Lạy Ngài, khi nào về nước Ngài, xin nhớ đến tôi”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, các thủ lãnh cùng với dân chúng cười nhạo Chúa Giêsu mà rằng: “Nó đã cứu được kẻ khác thì hãy tự cứu mình đi, nếu nó thật là Ðấng Kitô, người Thiên Chúa tuyển chọn”. Quân lính đều chế diễu Người và đưa dấm cho Người uống và nói: “Nếu ông là vua dân Do-thái, ông hãy tự cứu mình đi”. Phía trên đầu Người có tấm bảng đề chữ Hy-lạp, La-tinh và Do-thái như sau: “Người Này Là Vua Dân Do Thái”.

Một trong hai kẻ trộm bị đóng đinh trên thập giá cũng sỉ nhục Người rằng: “Nếu ông là Ðấng Kitô, ông hãy tự cứu ông và cứu chúng tôi nữa”. Ðối lại, tên kia mắng nó rằng: “Mi cũng chịu đồng một án mà mi chẳng sợ Thiên Chúa sao? Phần chúng ta, như thế này là đích đáng, vì chúng ta chịu xứng với việc chúng ta đã làm, còn ông này, ông có làm gì xấu đâu?” Và anh ta thưa Chúa Giêsu rằng: “Lạy Ngài, khi nào về nước Ngài, xin nhớ đến tôi”. Chúa Giêsu đáp: “Ta bảo thật ngươi: ngay hôm nay, ngươi sẽ ở trên thiên đàng với Ta”.

Ðó là lời Chúa.

Suy niệm và cầu nguyện

Suy Niệm
“Ðáng lẽ tôi đã được rửa tội từ lâu,
nhưng vì vấn đề gia đình và làng xóm nên chưa được.
Dù vậy tôi rất ư là kitô hữu.”
Ðó là lời của nhạc sĩ Văn Cao
trong một cuộc gặp gỡ riêng tư năm 1990.
Cụ đã sung sướng khoe với mọi người như thế,
và thẳng thắn nhìn nhận: “Chúng tôi đã được đào tạo,
nhờ đức tin và âm nhạc kitô giáo.”
“Chúng tôi” ở đây muốn ám chỉ
giới trí thức và văn nghệ sĩ thế hệ của cụ.
Ðức tin đã thấm vào con người tài hoa ấy,
và làm sản sinh những tác phẩm bất hủ.
“Nếu tôi không hiểu Halêluia là gì,
thì đã chẳng có bài “Làng tôi”, cụ bảo vậy.
Chẳng ai ngờ Văn Cao lại là con người say mê Giêsu,
mà là Giêsu trên thánh giá.
Từ năm 1954, cụ vẫn treo một thánh giá trước mặt.
Giêsu trần trụi, Giêsu không còn gì.
Nhưng đối với Văn Cao, có ai hơn Giêsu?
Bài Tin Mừng trong lễ Chúa Giêsu Vua vũ trụ
lại đưa ta về với Chúa Giêsu trên thập giá.
Chẳng lúc nào Chúa làm vua rõ bằng lúc này.
“Ðây là vua người Do thái”, tấm bảng ghi như thế.
Nhưng kiểu làm vua của Ngài thật khác thường.
Không có vương miện, chỉ có vòng gai.
Không có cẩm bào, chỉ có trần trụi nhơ nhuốc.
Không có câu tán tụng, chỉ có lời nhạo báng khinh chê.
Bị treo trên thập giá, Ðức Giêsu nghe những lời mời mọc,
ngọt ngào và tinh vi như các cơn cám dỗ buổi đầu.
“Nếu ông là Ðức Kitô thì hãy cứu lấy mình.
Hãy xuống khỏi thập giá” (mt 27,40).
Cứu lấy mình là điều Ngài chẳng hề nghĩ đến.
Chính vì Ngài thật là Con của Cha,
nên Ngài không tự ý xuống khỏi thập giá
như xưa Ngài đã từ chối nhảy xuống từ nóc Ðền Thờ.
Ðức Giêsu không muốn chúng ta tin Ngài
vì những màn trình diễn ngoạn mục.
Ngài muốn chúng ta tin, vì Ngài đã buông mình cho Cha,
đón nhận cái chết với niềm vâng phục tín thác.
Chính vào lúc hấp hối, mọi sự tưởng như sụp đổ,
vị Vua bị đóng đinh lại hé lộ vương quyền của mình
cho anh trộm lành có lòng thống hối, tin tưởng.
“Hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên Thiên Ðàng.”
Như thế kẻ gian phi lại là người đầu tiên
được ơn cứu độ nhờ cái chết thập giá của Ðức Giêsu.
Mừng lễ Chúa Giêsu Kitô Vua vũ trụ,
chúng ta muốn khước từ những thần tượng giả mạo,
muốn để Ngài làm vua của vũ trụ lòng mình.
Chúng ta muốn đưa Ngài đi vào mọi lãnh vực cuộc sống:
văn chương, khoa học, nghệ thuật, kinh tế, chính trị, xã hội…
Cần có đức tin mạnh mẽ mới thấy Chúa Giêsu
vẫn không ngừng lôi kéo cả thế giới về với Ngài
bằng trăm ngàn nẻo đường bất ngờ,
trong đó có nẻo đường của cụ Văn Cao và anh trộm lành.

 Cầu Nguyện
Lạy Chúa Giêsu, Vua vũ trụ
nếu Chúa là vua của hơn bốn trăm ngàn linh mục,
nếu Chúa là vua của hơn tám trăm ngàn nữ tu,
nếu Chúa là vua của một tỉ người công giáo,
thì thế giới này sẽ đổi khác.
Chúng con không phải là một lượng men quá nhỏ.
Nếu khối bột chẳng được dậy lên,
thì là vì men đã mất phẩm chất.
Chúng con phải chịu trách nhiệm về sự dữ trên địa cầu,
có nhiều sự dữ do chính chúng con gây ra.
Chúng con chỉ kêu cầu cho Nước Chúa mau đến, nhưng
lại không chịu xây dựng Nước ấy trên trần gian.
Lạy Chúa Giêsu Vua vũ trụ,
chúng con thường cố ý thu hẹp vũ trụ của Chúa,
giữ chặt Chúa ở trong nhà thờ,
nên nhiều nơi vẫn vắng bóng Chúa,
dù Chúa đã đến trái đất này từ 2000 năm.
Chúng con sợ Chúa đến làm phiền chúng con,
và không cho chúng con được yên ổn.
Ước gì một tỉ người công giáo
chịu để Chúa chi phối đời mình
và đưa Chúa đi vào những nơi Chúa chưa hề đến.
Như thế vũ trụ này trở thành vũ trụ của Thiên Chúa.

Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.