SUY NIỆM LỜI CHÚA. CHÚA NHẬT CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG

Ca nhập lễ

Thánh Thần Chúa tràn ngập khắp địa cầu,

liên kết hết mọi người,

thông thạo mọi ngôn ngữ. Ha-lê-lui-a.

Bài đọc 1

 

Ai nấy đều được đầy tràn ơn Thánh Thần, họ bắt đầu nói các thứ tiếng.

Bài trích sách Công vụ Tông Đồ.

1 Khi đến ngày lễ Ngũ Tuần, mọi người đang tề tựu ở một nơi, 2 bỗng từ trời phát ra một tiếng động, như tiếng gió mạnh ùa vào đầy cả căn nhà, nơi họ đang tụ họp. 3 Rồi họ thấy xuất hiện những hình lưỡi giống như lưỡi lửa tản ra đậu xuống từng người một. 4 Và ai nấy đều được tràn đầy ơn Thánh Thần, họ bắt đầu nói các thứ tiếng khác, tuỳ theo khả năng Thánh Thần ban cho.

5 Lúc đó, tại Giê-ru-sa-lem, có những người Do-thái sùng đạo, từ các dân thiên hạ trở về. 6 Nghe tiếng ấy, có nhiều người kéo đến. Họ kinh ngạc vì ai nấy đều nghe các ông nói tiếng bản xứ của mình. 7 Họ sửng sốt, thán phục và nói : “Những người đang nói đó không phải là người Ga-li-lê cả ư ? 8 Thế sao mỗi người chúng ta lại nghe họ nói tiếng mẹ đẻ của chúng ta ? 9 Chúng ta đây, có người là dân Pác-thi-a, Mê-đi, Ê-lam, Mê-xô-pô-ta-mi-a, Giu-đê, Cáp-pa-đô-ki-a, Pon-tô, và A-xi-a, 10 có người là dân Phy-ghi-a, Pam-phy-li-a, Ai-cập, và những vùng Li-by-a giáp giới Ky-rê-nê ; nào là những người từ Rô-ma đến đây ; 11 nào là người Do-thái cũng như người đạo theo ; nào là người đảo Cơ-rê-ta hay người Ả-rập, vậy mà chúng ta đều nghe họ dùng tiếng nói của chúng ta mà loan báo những kỳ công của Thiên Chúa !”

Đáp ca

Đ.Lạy Chúa, xin gửi thần khí tới,

và Ngài sẽ đổi mới mặt đất này.

1abChúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi !

Lạy Chúa là Thiên Chúa con thờ, Chúa muôn trùng cao cả !


24acCông trình Ngài, lạy Chúa, quả thiên hình vạn trạng !

Những loài Chúa dựng nên lan tràn mặt đất.

Đ.Lạy Chúa, xin gửi thần khí tới,

và Ngài sẽ đổi mới mặt đất này.

29bcNgài lấy sinh khí lại, là chúng tắt thở ngay,

mà trở về cát bụi.


30Sinh khí của Ngài, Ngài gửi tới, là chúng được dựng nên,

và Ngài đổi mới mặt đất này.

Đ.Lạy Chúa, xin gửi thần khí tới,

và Ngài sẽ đổi mới mặt đất này.

31Vinh hiển Chúa, nguyện muôn năm tồn tại,

công trình Chúa làm Chúa được hân hoan.


34Nguyện tiếng lòng tôi làm cho Người vui thoả,

đối với tôi, niềm vui là chính Chúa.

Đ.Lạy Chúa, xin gửi thần khí tới,

và Ngài sẽ đổi mới mặt đất này.

Bài đọc 2

 

Chúng ta đều đã chịu phép rửa trong cùng một Thần Khí để trở nên một thân thể.

Bài trích thư thứ nhất của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Cô-rin-tô.

3b Thưa anh em, không ai có thể nói rằng : “Đức Giê-su là Chúa”, nếu người ấy không ở trong Thần Khí.

4 Có nhiều đặc sủng khác nhau, nhưng chỉ có một Thần Khí. 5 Có nhiều việc phục vụ khác nhau, nhưng chỉ có một Chúa. 6 Có nhiều hoạt động khác nhau, nhưng vẫn chỉ có một Thiên Chúa làm mọi sự trong mọi người. 7 Thần Khí tỏ mình ra nơi mỗi người một cách, là vì ích chung.

12 Thật vậy, ví như thân thể người ta chỉ là một, nhưng lại có nhiều bộ phận, mà các bộ phận của thân thể tuy nhiều, nhưng vẫn là một thân thể, thì Đức Ki-tô cũng vậy. 13 Thật thế, tất cả chúng ta, dầu là Do-thái hay Hy-lạp, nô lệ hay tự do, chúng ta đều đã chịu phép rửa trong cùng một Thần Khí để trở nên một thân thể. Tất cả chúng ta đã được đầy tràn một Thần Khí duy nhất.

Ca tiếp liên

Muôn lạy Chúa Thánh Thần,

xin ngự đến trần gian,

tự trời cao gửi xuống

nguồn ánh sáng toả lan.

Lạy Cha kẻ bần hàn,

Đấng tặng ban ân điển

và soi dẫn nhân tâm,

cúi xin Ngài ngự đến !

Đấng ủi an tuyệt diệu

thượng khách của tâm hồn,

ôi ngọt ngào êm dịu

dòng suối mát chảy tuôn !

Khi vất vả lao công,

Ngài là nơi an nghỉ,

gió mát đuổi cơn nồng,

tay hiền lau giọt lệ.

Hỡi hào quang linh diệu,

xin chiếu giãi ánh hồng

vào tâm hồn tín hữu

cho rực rỡ trinh trong.

Không thần lực phù trì

kẻ phàm nhân cát bụi,

thật chẳng có điều chi

mà không là tội lỗi.

Hết những gì nhơ bẩn,

xin rửa cho sạch trong,

tưới gội nơi khô cạn,

chữa lành mọi vết thương.

Cứng cỏi uốn cho mềm,

lạnh lùng xin sưởi ấm,

những đường nẻo sai lầm

sửa sang cho ngay thẳng.

Những ai hằng tin tưởng

trông cậy Chúa vững vàng,

dám xin Ngài rộng lượng

bảy ơn thánh tặng ban.

Nguyện xin Chúa thưởng công

cuộc đời dày đức độ,

ban niềm vui muôn thuở

sau giờ phút lâm chung.

A-men. Ha-lê-lui-a.

Tung hô Tin Mừng

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Lạy Chúa Thánh Thần, xin ngự đến, cho tâm hồn tín hữu được nhuần thấm muôn ơn, và cháy lửa yêu mến Ngài. Ha-lê-lui-a.

Tin Mừng

 

Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em. Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an

19 Vào chiều ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do-thái. Đức Giê-su đến, đứng giữa các ông và nói : “Bình an cho anh em !” 20 Nói xong, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. 21 Người lại nói với các ông : “Bình an cho anh em ! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em.” 22 Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo : “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. 23 Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha ; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ.”

Ca hiệp lễ

Ai nấy đều đầy tràn Chúa Thánh Thần,

và loan báo những kỳ công của Thiên Chúa.

Ha-lê-lui-a.

 

Suy niệm và cầu nguyện

Suy Niệm

Lễ Ngũ Tuần là một lễ lớn của người Do Thái.
Nhiều người Do Thái sùng đạo từ nước ngoài về Giêrusalem dự lễ.
Còn Nhóm Mười Hai và mấy phụ nữ, trong đó có Ðức Maria,
thì cầu nguyện tại lầu trên một căn nhà trong thành.
Chính trong bầu khí của một cộng đoàn cầu nguyện
mà Thánh Thần, Ðấng Cha hứa ban, đến với họ.
Thánh Thần chẳng có một khuôn mặt để ta ngắm nhìn
nhưng ta vẫn nhận ra Ngài nhờ những dấu chỉ khả giác:
một tiếng từ trời như tiếng gió thổi dữ dội,
những lưỡi lửa tản ra và đậu xuống từng người.
Bổng chốc Thánh Thần đầy tràn mọi người hiện diện.
Có cái gì đó được mở tung, để tự do bay bổng.
Có ngọn gió ùa đầy nhà làm căng buồng phổi.
Có ngọn lửa ấm lan tỏa trong trái tim.
Có cái gì thôi thúc người ta mở cửa, đi ra và cất tiếng.
Phải kêu to cho mọi người, chẳng có gì phải sợ,
về những kỳ công Thiên Chúa đã làm cho Thầy Giêsu.

Trước mặt mười hai ông đánh cá quê mùa ít học,
người từ khắp nơi trên thế giới đổ về.
Họ là những người Do Thái sinh sống ở nước ngoài,
nên họ đã kinh ngạc, sửng sốt, thán phục,
khi họ nghe các ông nói được tiếng của vùng đất họ sống.
Ơn nói được nhiều thứ tiếng là ơn của Thánh Thần,
nhằm giúp cho việc loan báo Tin Mừng nơi mọi dân tộc.
Tin Mừng bằng tiếng mẹ đẻ giúp người nghe cảm thấy gần gũi.
Rồi Tin Mừng ấy lại trở thành gạch nối liên kết mọi người,
thuộc mọi ngôn ngữ, màu da, xã hội, văn hoá khác biệt.
Như thế Thánh Thần làm con người hiểu nhau, gần nhau,
và giúp Hội Thánh trở thành Hội Thánh của mọi dân tộc.
Thánh Thần làm vết thương của tháp Babel được lành.
Ðã có lúc những người nói cùng một thứ tiếng
mà vẫn không hiểu nhau.

Lễ Hiện Xuống là lễ khai sinh một Hội Thánh truyền giáo.
Ðức Giêsu đã chào đời tại Châu Á từ 2,000 năm.
Làm sao để người Châu Á hiểu được Tin Mừng:
đó là vấn đề mà tất cả chúng ta hết sức quan tâm.
Hiểu được là bước đầu để đón nhận và tin theo.
“Chúng ta đều nghe họ dùng tiếng nói của chúng ta
mà loan báo những kỳ công của Thiên Chúa” (c.11).
Làm sao chúng ta sử dụng nhuần nhuyễn các ngôn ngữ Á Châu
để trình bày mặc khải của Ðức Giêsu Con Thiên Chúa?
Phong tục, văn hoá, tín ngưỡng, luân lý, truyền thống của họ
cũng là những thứ ngôn ngữ mà ta cần trân trọng tìm hiểu.

Xin Thánh Thần giúp ta học được ngôn ngữ Việt Nam hôm nay,
để nói cho người Việt hiểu và hiểu được điều họ nói.
Xin cho Hội Thánh biết khiêm tốn và can đảm
học lại ngôn ngữ của những người mà Chúa sai ta đến.
Kinh Thánh đã được dịch ra 2,197 ngôn ngữ.
Chúng ta còn cần dịch ra một thứ ngôn ngữ ai cũng hiểu,
đó là ngôn ngữ của phục vụ và yêu thương.

Cầu nguyện:

Lạy Chúa Thánh Thần,
xin ban sức sống cho chúng con.

Xin cho cuộc đời Kitô hữu chúng con
đừng rơi vào sự đơn điệu nghèo nàn,
vào những lối mòn quen thuộc,
nhưng xin canh tân và tái tạo chúng con mỗi ngày.

Xin nuôi chúng con bằng những thức ăn mới,
cho chúng con khám phá ra
những chiều sâu khôn dò của Ðức Kitô,
và ý nghĩa thâm thúy của Tin Mừng.

Lạy Chúa Thánh Thần là Ðấng Ban Sự Sống,
thế giới hôm nay luôn bị đe dọa
bởi bạo lực, khủng bố, chiến tranh;
mạng sống con người bị coi rẻ.
Xin cho chúng con biết say mê sự sống,
và gieo vãi sự sống khắp nơi.

Ước gì Chúa ban cho nhân loại
một lễ Hiện Xuống mới,
để con người có thể hiểu nhau hơn
và đón nhận nhau trong yêu thương.

Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ