SUY NIỆM LỜI CHÚA. CHÚA NHẬT II MÙA CHAY NĂM A

Tin Mừng

 

Dung nhan Đức Giê-su chói lọi như mặt trời.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.

1 Khi ấy, Đức Giê-su đem các ông Phê-rô, Gia-cô-bê và Gio-an là em ông Gia-cô-bê đi theo mình. Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, tới một ngọn núi cao. 2 Rồi Người biến đổi hình dạng trước mặt các ông. Dung nhan Người chói lọi như mặt trời, và y phục Người trở nên trắng tinh như ánh sáng. 3Và bỗng các ông thấy ông Mô-sê và ông Ê-li-a hiện ra đàm đạo với Người. 4 Bấy giờ ông Phê-rô thưa với Đức Giê-su rằng : “Lạy Ngài, chúng con ở đây, thật là hay ! Nếu Ngài muốn, con xin dựng tại đây ba cái lều, một cho Ngài, một cho ông Mô-sê, và một cho ông Ê-li-a.” 5 Ông còn đang nói, chợt có đám mây sáng ngời bao phủ các ông, và có tiếng từ đám mây phán rằng : “Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người. Các ngươi hãy vâng nghe lời Người !” 6 Nghe vậy, các môn đệ kinh hoàng, ngã sấp mặt xuống đất. 7 Bấy giờ Đức Giê-su lại gần, chạm vào các ông và bảo : “Trỗi dậy đi, đừng sợ !” 8 Các ông ngước mắt lên, không thấy ai nữa, chỉ còn một mình Đức Giê-su mà thôi.

9 Đang khi thầy trò từ trên núi xuống, Đức Giê-su truyền cho các ông rằng : “Đừng nói cho ai hay thị kiến ấy, cho đến khi Con Người từ cõi chết trỗi dậy.”

Suy niệm
Sự kiện Chúa Giêsu biến hình đã mạc khải cho các môn đệ biết Đức Giêsu là ai, qua đó củng cố niếm tin cho các ông, hiểu và đón nhận cuộc tử nạn của Chúa Giêsu.
  Ngày hôm nay Chúa cũng luôn mời gọi chúng ta nhưng vì quá bận rộn với những công việc trần thế, nên ít khi chúng ta nghe được tiếng Chúa. Qua đau khổ đến vinh quang, chúng ta có dám chấp nhận để hy sinh để được hạnh phúc không? Chúng ta có nhìn thấy Đức Chúa Giêsu đang hiện diện trong cuộc sống hay không?

Cầu Nguyện
Lạy Chúa Giêsu, chúng con xin được hiệp cùng ba môn đệ yêu dấu của Chúa chiêm ngắm Ngài trong ánh sáng thiên đàng để được in dấu thật sau qua lời Chúa Cha phán: ” hãy nghe lời Chúa”. Xin Chua cho Gia đình chúng con và mọi gia đình trên thế giới, trong bất cứ tình huống nào của cuộc sống, luôn vững tin và cậy dựa vào Chúa, Đấng là chủ vũ trụ, Đấng luôn hoạt động để biến đổi thế giới. Amen,