Suy Niệm Lời Chúa CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG A

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu (11,2-11)

2 Ông Gio-an lúc ấy đang ngồi tù, nghe biết những việc Đức Ki-tô làm, liền sai môn đệ đến hỏi Người rằng: 3 “Thưa Thầy, Thầy có thật là Đấng phải đến không, hay là chúng tôi còn phải đợi ai khác?” 4 Đức Giê-su trả lời: “Các anh cứ về thuật lại cho ông Gio-an những điều mắt thấy tai nghe: 5 Người mù xem thấy, kẻ què được đi, người cùi được sạch, kẻ điếc được nghe, người chết sống lại, kẻ nghèo được nghe Tin mừng, 6 và phúc thay người nào không vấp ngã vì tôi”. 7 Họ đi rồi, Đức Giê-su bắt đầu nói với đám đông về ông Gio-an rằng: “Anh em ra xem gì trong hoang địa? Một cây sậy phất phơ trước gió chăng? 8 Thế thì anh em ra xem gì? Một người mặc gấm vóc lụa là chăng? Kìa những kẻ mặc gấm vóc lụa là thì ở trong cung điện nhà vua. 9 Thế thì anh em ra xem gì? Một vị ngôn sứ chăng? Đúng thế đó; mà tôi nói cho anh em biết, đây còn hơn cả ngôn sứ nữa. 10 Chính ông là người Kinh Thánh đã nói tới khi chép rằng: Này Ta sai sứ giả của Ta đi trước mặt Con, người sẽ dọn đường cho Con đến. 11 “Tôi nói thật với anh em: trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, chưa từng có ai cao trọng hơn ông Gio-an Tẩy Giả. Tuy nhiên, kẻ nhỏ nhất trong nước Trời còn cao trọng hơn ông.

SUY NIỆM

Chúa Giêsu đã khen ngợi Gioan Tẩy Giả: “Tôi nói thật với anh em: trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, chưa từng có ai cao trọng hơn ông Gioan Tẩy Giả”.

Chúa khen ngợi Gioan Tẩy Giả không chỉ vì ngài là vị ngôn sứ được gặp gỡ Đấng Cứu Thế, mà chính ngài đã giới thiệu cho dân chúng và các môn đệ của ngài biết Đấng Cứu Thế đó chính là Đức Giêsu: “ Ông Gioan thấy Đức Giêsu tiến về phía mình, liền nói: Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xoá bỏ tội trần gian. 30 Chính Người là Đấng tôi đã nói tới khi bảo rằng: Có người đến sau tôi, nhưng trổi hơn tôi, vì có trước tôi”; “Hôm sau, ông Gioan lại đang đứng với hai người trong nhóm môn đệ của ông. 36 Thấy Đức Giêsu đi ngang qua, ông lên tiếng nói: Đây là Chiên Thiên Chúa. 37 Hai môn đệ nghe ông nói, liền đi theo Đức Giêsu”.

Và Gioan Tẩy Giả được diễm phúc là người dọn đường cho Chúa Cứu Thế. Có lẽ chúng ta không được diễm phúc như Gioan Tẩy Giả, nhưng một cách nào đó, nếu mỗi ngày chúng ta sống trung thành với Lời Chúa dạy và biết giới thiệu Chúa cho người khác, có lẽ Chúa cũng khen ngợi chúng ta.

Trong Mùa Vọng này mỗi người chúng ta hãy noi gương Gioan Tẩy Giả dám sống sự thật và biết giới thiệu Chúa cho những người mà chúng ta gặp gỡ thường ngày. Cụ thể, cha mẹ giới thiệu Chúa cho con cái bằng giờ kinh tối. Amen.