SUY NIỆM LỜI CHÚA. CHÚA NHÂT V PHỤC SINH NĂM A

Chúa Nhật Tuần V – Mùa Phục Sinh
Ca nhập lễ

Hát lên mừng Chúa một bài ca mới,

vì Người đã thực hiện bao kỳ công ;

Người mặc khải đức công chính của Người,

cho muôn dân được thấy. Ha-lê-lui-a.

 
Bài đọc 1

Họ chọn bảy người đầy Thánh Thần.

Bài trích sách Công vụ Tông Đồ.

1 Thời đó, khi số môn đệ thêm đông, thì các tín hữu Do-thái theo văn hoá Hy-lạp kêu trách những tín hữu Do-thái bản xứ, vì trong việc phân phát lương thực hằng ngày, các bà goá trong nhóm họ bị bỏ quên. 2 Bởi thế, Nhóm Mười Hai triệu tập toàn thể các môn đệ và nói : “Chúng tôi mà bỏ việc rao giảng Lời Thiên Chúa để lo việc ăn uống, là điều không phải. 3 Vậy, thưa anh em, anh em hãy tìm trong cộng đoàn bảy người được tiếng tốt, đầy Thần Khí và khôn ngoan, rồi chúng tôi sẽ cắt đặt họ làm công việc đó. 4 Còn chúng tôi, chúng tôi sẽ chuyên lo cầu nguyện và phục vụ Lời Thiên Chúa.” 5 Đề nghị trên được mọi người tán thành. Họ chọn ông Tê-pha-nô, một người đầy lòng tin và đầy Thánh Thần, cùng với các ông Phi-líp-phê, Pơ-rô-khô-rô, Ni-ca-no, Ti-môn, Pác-mê-na và ông Ni-cô-la, một người ngoại quê An-ti-ô-khi-a đã theo đạo Do-thái. 6 Họ đưa các ông ra trước mặt các Tông Đồ. Sau khi cầu nguyện, các Tông Đồ đặt tay trên các ông.

7 Lời Thiên Chúa vẫn lan tràn, và tại Giê-ru-sa-lem, số các môn đệ tăng thêm rất nhiều, lại cũng có một đám rất đông các tư tế đón nhận đức tin.

Đáp ca

Đ.Xin đổ tình thương xuống chúng con, lạy Chúa,

như chúng con hằng trông cậy nơi Ngài.

1Người công chính, hãy reo hò mừng Chúa,

kẻ ngay lành, nào cất tiếng ngợi khen.
2Tạ ơn Chúa, gieo vạn tiếng đàn cầm,

kính mừng Người, gảy muôn cung đàn sắt.

Đ.Xin đổ tình thương xuống chúng con, lạy Chúa,

như chúng con hằng trông cậy nơi Ngài.

4Vì lời Chúa phán quả là ngay thẳng,

mọi việc Chúa làm đều đáng cậy tin.
5Chúa yêu thích điều công minh chính trực,

tình thương Chúa chan hoà mặt đất.

Đ.Xin đổ tình thương xuống chúng con, lạy Chúa,

như chúng con hằng trông cậy nơi Ngài.

18Chúa để mắt trông nom người kính sợ Chúa,

kẻ trông cậy vào lòng Chúa yêu thương,
19hầu cứu họ khỏi tay thần chết

và nuôi sống trong buổi cơ hàn.

Đ.Xin đổ tình thương xuống chúng con, lạy Chúa,

như chúng con hằng trông cậy nơi Ngài.

 
Bài đọc 2

Anh em là giống nòi được tuyển chọn, là hàng tư tế vương giả.

Bài trích thư thứ nhất của thánh Phê-rô tông đồ.

4 Anh em thân mến, anh em hãy tiến lại gần Đức Ki-tô, viên đá sống động bị người ta loại bỏ, nhưng đã được Thiên Chúa chọn lựa và coi là quý giá. 5 Hãy để Thiên Chúa dùng anh em như những viên đá sống động mà xây nên ngôi Đền Thờ thiêng liêng, và hãy để Thiên Chúa đặt anh em làm hàng tư tế thánh, dâng những lễ tế thiêng liêng đẹp lòng Người nhờ Đức Giê-su Ki-tô. 6 Quả thật, có lời Kinh Thánh chép : Này đây Ta đặt tại Xi-on một viên đá quý được lựa chọn, làm đá tảng góc tường : kẻ tin vào đó sẽ không phải thất vọng.

7 Vậy vinh dự cho anh em là những người tin, còn đối với những kẻ không tin, thì viên đá thợ xây loại bỏ đã trở nên đá tảng góc tường, 8 và cũng là viên đá làm cho vấp, tảng đá làm cho ngã. Họ đã vấp ngã vì không tin vào Lời Chúa. Số phận của họ là như vậy.

9 Còn anh em, anh em là giống nòi được tuyển chọn, là hàng tư tế vương giả, là dân thánh, dân riêng của Thiên Chúa, để loan truyền những kỳ công của Người, Đấng đã gọi anh em ra khỏi miền u tối, vào nơi đầy ánh sáng diệu huyền.

Tung hô Tin Mừng

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói : “Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai có thể đến với Chúa Cha mà không qua Thầy.” Ha-lê-lui-a.

 
Tin Mừng

Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an.

1 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Anh em đừng xao xuyến ! Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. 2 Trong nhà Cha Thầy, có nhiều chỗ ở ; nếu không, Thầy đã nói với anh em rồi, vì Thầy đi dọn chỗ cho anh em. 3 Nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh em, thì Thầy lại đến và đem anh em về với Thầy, để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó. 4 Và Thầy đi đâu, thì anh em biết đường rồi.”

5 Ông Tô-ma nói với Đức Giê-su : “Thưa Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết được đường ?” 6 Đức Giê-su đáp : “Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai có thể đến với Chúa Cha mà không qua Thầy. 7 Nếu anh em biết Thầy, anh em cũng biết Cha Thầy. Ngay từ bây giờ, anh em biết Người và đã thấy Người.”

8 Ông Phi-líp-phê nói : “Thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha, như thế là chúng con mãn nguyện.” 9 Đức Giê-su trả lời : “Thầy ở với anh em bấy lâu, thế mà anh Phi-líp-phê, anh chưa biết Thầy ư ? Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha. Sao anh lại nói : ‘Xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha’ ? 10 Anh không tin rằng Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy sao ? Các lời Thầy nói với anh em, Thầy không tự mình nói ra. Nhưng Chúa Cha, Đấng luôn ở trong Thầy, chính Người làm những việc của mình. 11 Anh em hãy tin Thầy : Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy ; bằng không thì hãy tin vì công việc Thầy làm. 12 Thật, Thầy bảo thật anh em, ai tin vào Thầy, thì người đó cũng sẽ làm được những việc Thầy làm. Người đó còn làm những việc lớn hơn nữa, bởi vì Thầy đến cùng Chúa Cha.”

 
Ca hiệp lễ

Chúa nói :

“Thầy là cây nho thật, anh em là cành ;

ai luôn kết hợp với Thầy

và Thầy luôn kết hợp với người ấy,

thì người ấy sinh hoa kết quả dồi dào.”

Ha-lê-lui-a.

Suy niệm và Cầu nguyện

Suy Niệm

 Khi Đức Giêsu báo cho các môn đệ biết mình sắp ra đi
thì các ông lập tức rơi vào cơn xao xuyến.
Để làm các ông yên lòng, Ngài cần cho họ biết mình sẽ đi đâu,
Ngài báo cho các ông biết mình sắp về nhà Cha,
nơi Ngài đã ở với Cha từ vĩnh hằng.
Đức Giêsu từ Cha mà đến trần gian, nay lại về với Cha (Ga 13,1).
Đức Giêsu ví thế giới của Thiên Chúa như một ngôi nhà.
Ngôi nhà ấm áp của Cha có đủ chỗ ở cho mọi người.  
Đức Giêsu về nhà Cha trước để chuẩn bị cho chúng ta đến sau.
Rồi Ngài còn hứa Ngài sẽ trở lại để đón môn đệ về.
Ước mơ của Ngài là Thầy trò được ở bên nhau mãi mãi (Ga 14,3).  
 “Lạy Cha, con muốn rằng, con ở đâu,
thì những người Cha đã ban cho con cũng ở đó với con” (Ga 17,20).

Đức Giêsu muốn đưa các môn đệ về với nhà Cha.
Và Ngài nhận chính mình là Con Đường duy nhất dẫn đến Cha.
“Không ai đến được với Cha nếu không qua Thầy” (Ga 14,6).
Đức Giêsu là Con Đường độc nhất vô nhị, khác với mọi con đường,
vì Ngài là Ngôi Lời làm người, từ trời xuống,
là Con Một Thiên Chúa, là Đấng luôn ở cung lòng Cha (Ga 1,14.18).
Chỉ Đấng từ trời xuống mới biết đường dẫn chúng ta lên trời.
Mọi con đường khác cần được nối kết với Con Đường Giêsu,
để có thể trở thành những nẻo đường cứu độ.

Đức Giêsu suốt đời nói sự thật mà Ngài đã nghe từ Cha,
“Không phải tôi tự mình nói ra, nhưng là chính Chúa Cha,
Đấng đã sai phái tôi, truyền lệnh cho tôi phải nói gì…” (Ga 12,49-50).
Duy mình Ngài thấy Thiên Chúa, và biết sự thật về Chúa Cha (Ga 1,18),
nên chỉ mình Ngài mới mặc khải được sự thật trọn vẹn về Thiên Chúa.
Mục đích cuộc đời Đức Giêsu là làm chứng cho sự thật (Ga 18,37).
Nơi Ngài, sự thật được tỏa sáng, không bị che khuất bởi cái tôi,
đến nỗi Ngài đã có thể nói: “Chính tôi là Sự Thật” (Ga 14,6).

Đức Giêsu đã trao ban sự sống cho thân xác nhiều người:
cho con trai của viên quan, cho anh bất toại, cho người mù bẩm sinh,
cho Ladarô chết bốn ngày trong mộ (Ga 4,46-54; 5,1-9; 9; 11).
Ngài còn ban Bánh hằng sống, nước hằng sống, ánh sáng ban sự sống.
Ngài nhận mình là mục tử đến để chiên được sống dồi dào (Ga 10,10).
Vì nhận được quyền “có sự sống nơi mình” từ Chúa Cha (Ga 5,26),
Nên Đức Giêsu đã có thể nói: “Chính Tôi là Sự Sống.”

Qua trung gian Đức Giêsu là Con Đường,
chúng ta có thể đến gặp Thiên Chúa Cha.
Hơn thế nữa, chính Ngài là hiện thân của Chúa Cha trên trần gian.
Thiên Chúa Cha là Đấng không ai thấy bao giờ,
không ai sờ chạm được, không ai đến gần được.
Nhưng nơi Đức Giêsu bằng xương bằng thịt,
ta gặp được Thiên Chúa Cha gần gũi, hữu hình và thân thương.
“Ai biết Thầy là biết Chúa Cha, ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha.”
Chỉ cần gặp được Đức Giêsu Nadarét, là ta gặp được Đấng ba lần thánh,
Đấng siêu việt trên cõi trời cao.

 “Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy” (Ga 14,10.11).
Đây là sự ở trong nhau của Cha và Con, khiến Đức Giêsu có thể nói:
“Tôi và Cha Tôi, chúng tôi là một” (Ga 10,30).
Chỉ mong chúng ta cũng ở lại trong Thiên Chúa Cha như Thầy Giêsu,
để ai thấy chúng ta cũng thấy hình ảnh của Thiên Chúa.
Thánh Gioan nói: “Ai nói rằng mình ở lại trong Thiên Chúa,
thì cũng phải đi như chính Đức Giêsu đã đi” (1 Ga 2,6).

Cầu Nguyện

Lạy Chúa Giêsu, Chúa là Sự Thật.
Mỗi ngày trên thế giới,
có bao người dám đứng về phía sự thật,
dám chết để làm chứng cho công lý,
dù họ chưa biết Chúa.

Chúa là Sự Sống.
Có bao người dám hy sinh mạng sống mình,
để chết thay cho người khác,
để bảo vệ người bị áp bức bóc lột,
dù họ chưa biết Chúa.

Chúa là Tình Yêu.
Có bao người thành tâm tìm kiếm Chúa
và đã cố gắng sống theo tiếng lương tâm,
làm những việc công bình, bác ái,
dù họ chưa biết Chúa.

Lạy Chúa Giêsu,
những người đó gần bên chúng con.
Chúng con có bổn phận giới thiệu Chúa cho họ,
Đấng họ đã ở gần, nhưng chưa gọi tên trên môi,
Đấng họ đã thoáng nghe, nhưng chưa hề giáp mặt.

Xin cho chúng con thấy Chúa hoạt động
nơi những anh em không cùng tôn giáo,
thấy nơi các tôn giáo những tia sáng của sự thật,
những hạt giống của Lời mà Chúa đã vãi gieo.

Chúa là Đường duy nhất dẫn đến Chúa Cha.
sau khi được nâng cao trên thánh giá
và tôn vinh trên trời,
Chúa vẫn không ngừng kéo mọi người lên cùng Chúa.
Chúa đã chết cho mọi người,
và muốn cho nhân loại hưởng cùng một ơn cứu độ,
xin đừng để mất một người nào trong chúng con. Amen.