SUY NIỆM LỜI CHÚA CHÚA NHẬT XXXIV THƯỜNG NIÊN NĂM C CHÚA KITO VUA VŨ TRỤ

Lễ Chúa Giêsu Kitô Vua Vũ Trụ
Ca nhập lễ

Con Chiên đã bị giết

nay xứng đáng lãnh nhận

thần tính và uy quyền,

khôn ngoan cùng sức mạnh,

danh dự với vinh quang.

Kính dâng Người vinh dự và quyền năng

đến muôn thuở muôn đời.

Bài đọc 1

 

Họ xức dầu tấn phong Đa-vít làm vua Ít-ra-en.

Bài trích sách Sa-mu-en quyển thứ hai.

1 Hồi đó, toàn thể các chi tộc Ít-ra-en đến gặp vua Đa-vít tại Khép-rôn và thưa : “Chúng tôi đây là cốt nhục của ngài. 2 Ngay cả trước kia, khi ông Sa-un làm vua cai trị chúng tôi, chính ngài đã chỉ huy các cuộc hành quân của Ít-ra-en. Đức Chúa đã phán với ngài : ‘Chính ngươi sẽ chăn dắt Ít-ra-en, dân Ta, chính ngươi sẽ là người lãnh đạo Ít-ra-en’.” 3 Toàn thể kỳ mục Ít-ra-en đến gặp vua tại Khép-rôn. Vua Đa-vít lập giao ước với họ tại Khép-rôn, trước nhan Đức Chúa. Rồi họ xức dầu tấn phong Đa-vít làm vua Ít-ra-en.

Đáp ca

Đ.Ta vui mừng trẩy lên đền thánh Chúa.

1Vui dường nào khi thiên hạ bảo tôi :

“Ta cùng trẩy lên đền thánh Chúa !”

Và giờ đây, Giê-ru-sa-lem hỡi,
2cửa nội thành, ta đã dừng chân.

Đ.Ta vui mừng trẩy lên đền thánh Chúa.

4Từng chi tộc, chi tộc của Chúa,

trẩy hội lên đền ở nơi đây,

để danh Chúa, họ cùng xưng tụng,

như lệnh đã truyền cho Ít-ra-en.
5Cũng nơi đó, đặt ngai xét xử,

ngai vàng của vương triều Đa-vít.

Đ.Ta vui mừng trẩy lên đền thánh Chúa.

Bài đọc 2

 

Chúa Cha đã đưa chúng ta vào vương quốc Thánh Tử chí ái.

Bài trích thư của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Cô-lô-xê.

12 Thưa anh em, anh em hãy vui mừng cảm tạ Chúa Cha, đã làm cho anh em trở nên xứng đáng chung hưởng phần gia nghiệp của dân thánh trong cõi đầy ánh sáng.

13 Người đã giải thoát chúng ta khỏi quyền lực tối tăm, và đưa vào vương quốc Thánh Tử chí ái ; 14 trong Thánh Tử, ta được ơn cứu chuộc, được thứ tha tội lỗi.

15Thánh Tử là hình ảnh Thiên Chúa vô hình,

là trưởng tử sinh ra trước mọi loài thọ tạo,


16vì trong Người, muôn vật được tạo thành

trên trời cùng dưới đất,

hữu hình với vô hình.

Dẫu là hàng dũng lực thần thiêng

hay là bậc quyền năng thượng giới,

tất cả đều do Thiên Chúa tạo dựng

nhờ Người và cho Người.


17Người có trước muôn loài muôn vật,

tất cả đều tồn tại trong Người.


18Người cũng là đầu của thân thể,

nghĩa là đầu của Hội Thánh ;

Người là khởi nguyên,

là trưởng tử

trong số những người từ cõi chết sống lại,

để trong mọi sự Người đứng hàng đầu.


19Vì Thiên Chúa đã muốn

làm cho tất cả sự viên mãn

hiện diện ở nơi Người,


20cũng như muốn nhờ Người

mà làm cho muôn vật

được hoà giải với mình.

Nhờ máu Người đổ ra trên thập giá,

Thiên Chúa đã đem lại bình an

cho mọi loài dưới đất

và muôn vật trên trời.

Tung hô Tin Mừng

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Đức Chúa ! Chúc tụng triều đại đang tới, triều đại vua Đa-vít tổ phụ chúng ta. Ha-lê-lui-a.

Tin Mừng

 

Khi ông vào Nước của ông, xin nhớ đến tôi !

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.

35 Khi ấy, Đức Giê-su bị đóng đinh trên thập giá, dân chúng thì đứng nhìn, còn các thủ lãnh thì buông lời cười nhạo : “Hắn đã cứu người khác, thì cứu lấy mình đi, nếu thật hắn là Đấng Ki-tô của Thiên Chúa, là người được tuyển chọn !” 36 Lính tráng cũng chế giễu Người. Chúng lại gần, đưa giấm cho Người uống 37 và nói : “Nếu ông là vua dân Do-thái thì cứu lấy mình đi !” 38 Phía trên đầu Người, có bản án viết : “Đây là vua người Do-thái.”

39 Một trong hai tên gian phi bị treo trên thập giá cũng nhục mạ Người : “Ông không phải là Đấng Ki-tô sao ? Hãy tự cứu mình đi, và cứu cả chúng tôi với !” 40 Nhưng tên kia mắng nó : “Mày đang chịu chung một hình phạt, vậy mà cả Thiên Chúa, mày cũng không biết sợ ! 41 Chúng ta chịu như thế này là đích đáng, vì xứng với việc đã làm. Chứ ông này đâu có làm điều gì trái !” 42 Rồi anh ta thưa với Đức Giê-su : “Ông Giê-su ơi, khi ông vào Nước của ông, xin nhớ đến tôi !” 43 Và Người nói với anh ta : “Tôi bảo thật anh, hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên Thiên Đàng.”

Ca hiệp lễ

Chúa là Vua ngự trị muôn đời

Người tuôn đổ phúc lành

cho dân hưởng bình an.

Suy niệm và cầu nguyện

Suy Niệm

“Ðáng lẽ tôi đã được rửa tội từ lâu,
nhưng vì vấn đề gia đình và làng xóm nên chưa được.
Dù vậy tôi rất ư là kitô hữu.”
Ðó là lời của nhạc sĩ Văn Cao
trong một cuộc gặp gỡ riêng tư năm 1990.
Cụ đã sung sướng khoe với mọi người như thế,
và thẳng thắn nhìn nhận: “Chúng tôi đã được đào tạo,
nhờ đức tin và âm nhạc kitô giáo.”
“Chúng tôi” ở đây muốn ám chỉ
giới trí thức và văn nghệ sĩ thế hệ của cụ.
Ðức tin đã thấm vào con người tài hoa ấy,
và làm sản sinh những tác phẩm bất hủ.
“Nếu tôi không hiểu Halêluia là gì,
thì đã chẳng có bài “Làng tôi”, cụ bảo vậy.
Chẳng ai ngờ Văn Cao lại là con người say mê Giêsu,
mà là Giêsu trên thánh giá.
Từ năm 1954, cụ vẫn treo một thánh giá trước mặt.
Giêsu trần trụi, Giêsu không còn gì.
Nhưng đối với Văn Cao, có ai hơn Giêsu?
Bài Tin Mừng trong lễ Chúa Giêsu Vua vũ trụ
lại đưa ta về với Chúa Giêsu trên thập giá.
Chẳng lúc nào Chúa làm vua rõ bằng lúc này.
“Ðây là vua người Do thái”, tấm bảng ghi như thế.
Nhưng kiểu làm vua của Ngài thật khác thường.
Không có vương miện, chỉ có vòng gai.
Không có cẩm bào, chỉ có trần trụi nhơ nhuốc.
Không có câu tán tụng, chỉ có lời nhạo báng khinh chê.
Bị treo trên thập giá, Ðức Giêsu nghe những lời mời mọc,
ngọt ngào và tinh vi như các cơn cám dỗ buổi đầu.
“Nếu ông là Ðức Kitô thì hãy cứu lấy mình.
Hãy xuống khỏi thập giá” (mt 27,40).
Cứu lấy mình là điều Ngài chẳng hề nghĩ đến.
Chính vì Ngài thật là Con của Cha,
nên Ngài không tự ý xuống khỏi thập giá
như xưa Ngài đã từ chối nhảy xuống từ nóc Ðền Thờ.
Ðức Giêsu không muốn chúng ta tin Ngài
vì những màn trình diễn ngoạn mục.
Ngài muốn chúng ta tin, vì Ngài đã buông mình cho Cha,
đón nhận cái chết với niềm vâng phục tín thác.
Chính vào lúc hấp hối, mọi sự tưởng như sụp đổ,
vị Vua bị đóng đinh lại hé lộ vương quyền của mình
cho anh trộm lành có lòng thống hối, tin tưởng.
“Hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên Thiên Ðàng.”
Như thế kẻ gian phi lại là người đầu tiên
được ơn cứu độ nhờ cái chết thập giá của Ðức Giêsu.
Mừng lễ Chúa Giêsu Kitô Vua vũ trụ,
chúng ta muốn khước từ những thần tượng giả mạo,
muốn để Ngài làm vua của vũ trụ lòng mình.
Chúng ta muốn đưa Ngài đi vào mọi lãnh vực cuộc sống:
văn chương, khoa học, nghệ thuật, kinh tế, chính trị, xã hội…
Cần có đức tin mạnh mẽ mới thấy Chúa Giêsu
vẫn không ngừng lôi kéo cả thế giới về với Ngài
bằng trăm ngàn nẻo đường bất ngờ,
trong đó có nẻo đường của cụ Văn Cao và anh trộm lành.

 Cầu Nguyện
Lạy Chúa Giêsu, Vua vũ trụ
nếu Chúa là vua của hơn bốn trăm ngàn linh mục,
nếu Chúa là vua của hơn tám trăm ngàn nữ tu,
nếu Chúa là vua của một tỉ người công giáo,
thì thế giới này sẽ đổi khác.
Chúng con không phải là một lượng men quá nhỏ.
Nếu khối bột chẳng được dậy lên,
thì là vì men đã mất phẩm chất.
Chúng con phải chịu trách nhiệm về sự dữ trên địa cầu,
có nhiều sự dữ do chính chúng con gây ra.
Chúng con chỉ kêu cầu cho Nước Chúa mau đến, nhưng
lại không chịu xây dựng Nước ấy trên trần gian.
Lạy Chúa Giêsu Vua vũ trụ,
chúng con thường cố ý thu hẹp vũ trụ của Chúa,
giữ chặt Chúa ở trong nhà thờ,
nên nhiều nơi vẫn vắng bóng Chúa,
dù Chúa đã đến trái đất này từ 2000 năm.
Chúng con sợ Chúa đến làm phiền chúng con,
và không cho chúng con được yên ổn.
Ước gì một tỉ người công giáo
chịu để Chúa chi phối đời mình
và đưa Chúa đi vào những nơi Chúa chưa hề đến.
Như thế vũ trụ này trở thành vũ trụ của Thiên Chúa.

Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.