SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ BA TUẦN VII THƯỜNG NIÊN

Thứ Ba Tuần 7 TN
Ca nhập lễ

Lạy Chúa, con tin cậy vào tình thương Chúa,

được Ngài cứu độ, lòng con sẽ vui mừng.

Con sẽ hát bài ca dâng Chúa

vì phúc lộc Ngài ban.

Bài đọc 1

 

Con hãy chuẩn bị tâm hồn để đón chịu thử thách.

Bài trích sách Huấn ca.

1Con ơi, nếu con muốn dấn thân phụng sự Đức Chúa,

thì con hãy chuẩn bị tâm hồn để đón chịu thử thách.


2Hãy giữ lòng cho ngay thẳng và cứ kiên trì,

đừng bấn loạn khi con gặp khốn khổ.


3Hãy bám lấy Người chứ đừng lìa bỏ,

để cuối đời, con được cất nhắc lên.


4Mọi chuyện xảy đến cho con, con hãy chấp nhận,

và trải qua bao thăng trầm, con hãy cứ kiên nhẫn.


5Vì vàng phải được tôi luyện trong lửa,

còn những người sáng giá

thì phải được thử trong lò ô nhục.


6Hãy tin vào Người, thì Người sẽ nâng đỡ con.

Đường con đi, hãy giữ cho ngay thẳng và trông cậy vào Người.


7Hỡi ai kính sợ Đức Chúa,

hãy trông đợi lòng lân tuất của Người,

đừng lìa xa Người kẻo ngã.


8Hỡi ai kính sợ Đức Chúa, hãy tin vào Người,

và các bạn sẽ không mất phần thưởng đâu.


9Hỡi ai kính sợ Đức Chúa, hãy đợi trông ơn lành,

niềm vui không cùng và lòng thương xót.


10Hãy nhìn lại các thế hệ ban đầu mà xem :

nào có ai tin vào Đức Chúa mà bị hổ thẹn bao giờ ?

Hay có ai bền tâm kính sợ Người mà bị bỏ rơi ?

Hoặc có ai kêu cầu Người mà bị Người khinh dể ?


11Vì Đức Chúa là Đấng nhân từ và hay thương xót :

Người thứ tha tội lỗi và cứu vớt trong lúc gian truân.

Đáp ca

Đ.Hãy ký thác đường đời cho Chúa, chính Người sẽ ra tay.

3Cứ tin tưởng vào Chúa và làm điều thiện,

thì sẽ được ở trong đất nước và sống yên hàn.
4Hãy lấy Chúa làm niềm vui của bạn,

Người sẽ cho được phỉ chí toại lòng.

Đ.Hãy ký thác đường đời cho Chúa, chính Người sẽ ra tay.

18Chúa chăm sóc cuộc đời người thiện hảo,

gia nghiệp họ tồn tại đến muôn năm.
19Buổi gian nan họ không hề hổ thẹn,

ngày đói kém lại được no đầy.

Đ.Hãy ký thác đường đời cho Chúa, chính Người sẽ ra tay.

27Hãy làm lành lánh dữ, bạn sẽ được một nơi ở muôn đời.28Bởi vì Chúa yêu thích điều chính trực,

chẳng bỏ rơi những bậc hiếu trung.

Đ.Hãy ký thác đường đời cho Chúa, chính Người sẽ ra tay.

39Chính nhân được Chúa thương cứu độ

và bảo vệ chở che trong buổi ngặt nghèo.
40Chúa phù trợ và Người giải thoát,

giải thoát khỏi ác nhân và thương cứu độ,

bởi vì họ ẩn náu bên Người.

Đ.Hãy ký thác đường đời cho Chúa, chính Người sẽ ra tay.

Tung hô Tin Mừng

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Ước chi tôi chẳng hãnh diện về điều gì, ngoài thập giá Chúa. Nhờ thập giá Người, thế gian đã bị đóng đinh vào thập giá đối với tôi, và tôi đối với thế gian. Ha-lê-lui-a.

Tin Mừng

 

Con Người sẽ bị nộp. Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải phục vụ mọi người.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô.

30 Khi ấy, Đức Giê-su và các môn đệ đi băng qua miền Ga-li-lê. Nhưng Đức Giê-su không muốn cho ai biết, 31 vì Người đang dạy các môn đệ rằng : “Con Người sẽ bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết chết Người, và ba ngày sau khi bị giết chết, Người sẽ sống lại.” 32 Nhưng các ông không hiểu lời đó, và các ông sợ không dám hỏi lại Người.

33 Sau đó, Đức Giê-su và các môn đệ đến thành Ca-phác-na-um. Khi về tới nhà, Đức Giê-su hỏi các ông : “Dọc đường, anh em đã bàn tán điều gì vậy ?” 34 Các ông làm thinh, vì khi đi đường, các ông đã cãi nhau xem ai là người lớn hơn cả. 35 Rồi Đức Giê-su ngồi xuống, gọi Nhóm Mười Hai lại mà nói : “Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải làm người rốt hết, và làm người phục vụ mọi người.” 36 Kế đó, Người đem một em nhỏ đặt vào giữa các ông, rồi ôm lấy nó và nói : 37 “Ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy ; và ai tiếp đón Thầy, thì không phải là tiếp đón Thầy, nhưng là tiếp đón Đấng đã sai Thầy.”

Ca hiệp lễ

Lạy Chúa, con xin kể muôn việc lạ Chúa làm,

mừng Ngài, con hân hoan nhảy múa

đàn hát kính danh Ngài, lạy Đấng Tối Cao.

Suy niệm và cầu nguyện

Suy niệm:

Ngoài chuyện chậm tin, chậm hiểu,
các môn đệ còn có một điểm yếu là hay cãi nhau.
Họ cãi nhau xem ai là người lớn nhất trong nhóm.
Người ấy sẽ là người đứng đầu trong Nước sắp tới của Đấng Mêsia.
Tiếc thay trong bài Tin Mừng hôm nay,
họ lại cãi nhau khi đang đi ngoài đường (c. 33).
Tệ hơn nữa, họ cãi nhau ngay sau khi Thầy Giêsu loan báo lần thứ hai
về cái chết và sự phục sinh sắp đến của mình (c. 31).

Hẳn Thầy Giêsu rất đau vì thấy học trò của mình khá trần tục.
Dù đang đi với Thầy trên cùng một con đường,
nhưng họ vẫn để lòng mình theo đuổi vinh quang thế gian.
Đức Giêsu quả là một bậc thầy về sự điềm đạm.
Ngài đợi tới khi về nhà ở Caphácnaum mới gợi lại chuyện trên đường.
Ngài làm như mình không rõ về đề tài câu chuyện :
“Dọc đường anh em đã bàn tán điều gì vậy ?”
Khi các ông mắc cỡ làm thinh, không dám nói ra chuyện cãi nhau (c. 34),
Thầy Giêsu cũng chẳng nỡ ép các ông phải nói.
Ngài ngồi xuống như một vị thầy bắt đầu giảng dạy (c. 35),
gọi Nhóm Mười Hai lại – nhóm các nhà lãnh đạo tương lai của Giáo Hội –
và đưa ra một nguyên tắc chi phối việc quản trị cộng đoàn :
“Nếu ai muốn làm người đứng đầu thì phải làm người rốt hết của mọi người
và làm người phục vụ cho mọi người (c. 35).

Câu nói trên của Đức Giêsu mở ra một cuộc cách mạng nơi tâm con người.
Đức Giêsu không dạy ta lật đổ người đứng đầu để chiếm lấy quyền lực.
Ngài cũng không đòi ta bỏ ước mơ làm lớn.
Ngài dạy cho ta cách trở nên lớn lao thực sự trước mặt Thiên Chúa.
Đó là trở nên người phục vụ mọi người, sống như ngài đã sống :
“Suốt đời Thầy đã sống giữa anh em như một người phục vụ” (Lc 22, 27).
Nếu làm đầu mà phải phục vụ thì có ai muốn làm người đứng đầu nữa không ?

 Lịch sử của nhân loại là lịch sử của những cuộc cãi nhau không ngớt
giữa các quốc gia, các tôn giáo, các bộ tộc, và ngay trong giáo xứ, gia đình.
Đề tài muôn thuở vẫn là quyền lực, chức tước, địa vị, tiếng tăm.
Ai cũng muốn làm đầu, làm lớn để được phục vụ, để khỏi phải hầu bàn.
Ước gì chúng ta hiểu rằng quyền uy chỉ là giấy phép để phục vụ.

Cầu nguyện:

Lạy Chúa,
xin cất khỏi con mọi lo lắng bề ngoài.

Xin tha thứ cho con
vì đã quá bận tâm
đến những điều mình nói,
đến ảnh hưởng của mình,
đến những điều người ta nói và nghĩ về con.

 Xin tha thứ cho con
vì muốn nên giống kẻ khác
mà quên mất chính mình,
vì khao khát có được những đức tính của họ,
mà quên phát triển bản thân.

Xin tha thứ cho con
vì đã mất nhiều thời gian
cho việc phô trương
hơn là cho việc xây dựng bản thân.

Xin cho con biết cởi mở với anh em;
nhờ đó Chúa có thể đến với con
như đến với một người bạn.

Và Chúa sẽ làm cho con nên “người”
mà Chúa mong muốn trong tình yêu của Ngài
vì con là con của Chúa
và là anh em của mọi người.
Michel Quoist

Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.