SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ SÁU TUẦN V PHỤC SINH

Thứ Sáu Tuần V – Mùa Phục Sinh

Ca nhập lễ

Con Chiên đã bị giết

nay xứng đáng lãnh nhận

thần tính và uy quyền,

khôn ngoan cùng sức mạnh,

danh dự với vinh quang. Ha-lê-lui-a.

 
Bài đọc 1

Thánh Thần và chúng tôi quyết định không đặt lên vai anh em một gánh nặng nào khác ngoài những điều cần thiết.

Bài trích sách Công vụ Tông Đồ.

22 Bấy giờ, các Tông Đồ và các kỳ mục, cùng với toàn thể Hội Thánh, quyết định chọn mấy người trong các ông, để phái đi An-ti-ô-khi-a với ông Phao-lô và ông Ba-na-ba. Đó là ông Giu-đa, biệt danh là Ba-sa-ba, và ông Xi-la, những người có uy tín trong Hội Thánh. 23 Các ông trao cho phái đoàn bức thư sau :

“Anh em Tông Đồ và kỳ mục chúng tôi gửi lời chào anh em gốc dân ngoại tại An-ti-ô-khi-a, tại miền Xy-ri và Ki-li-ki-a. 24 Chúng tôi nghe biết có một số người trong chúng tôi, không được chúng tôi uỷ nhiệm, mà lại đi nói những điều gây xáo trộn nơi anh em, làm anh em hoang mang. 25 Vì thế, chúng tôi đã đồng tâm nhất trí quyết định chọn một số đại biểu, và phái họ đến với anh em, cùng với những người anh em thân mến của chúng tôi là ông Ba-na-ba và ông Phao-lô, 26 những người đã cống hiến cuộc đời vì danh Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta. 27 Vậy chúng tôi cử ông Giu-đa và ông Xi-la đến trình bày trực tiếp những điều viết sau đây : 28 Thánh Thần và chúng tôi đã quyết định không đặt lên vai anh em một gánh nặng nào khác ngoài những điều cần thiết này : 29 là kiêng ăn đồ đã cúng cho ngẫu tượng, kiêng ăn tiết, ăn thịt loài vật không cắt tiết, và tránh gian dâm. Anh em cẩn thận tránh những điều đó là tốt rồi. Chúc anh em an mạnh.”

30 Sau khi được mọi người tiễn chân, các đại biểu xuống An-ti-ô-khi-a, triệu tập cộng đoàn lại và trao bức thư. 31 Đọc thư xong, họ vui mừng vì lời khích lệ đó.

Đáp ca

Đ.Lạy Thiên Chúa, trước mặt chư dân, con dâng lời cảm tạ.

8Con an lòng, lạy Thiên Chúa, con vững dạ an lòng,9này con xin đàn hát xướng ca.

Thức dậy đi, hồn tôi hỡi,

thức dậy đi, hỡi đàn sắt đàn cầm,

tôi còn đánh thức cả bình minh.

Đ.Lạy Thiên Chúa, trước mặt chư dân, con dâng lời cảm tạ.

10Lạy Thiên Chúa, trước mặt chư dân, con dâng lời cảm tạ,

giữa lòng muôn nước, con đàn hát xướng ca.
11Vì tình thương của Ngài cao ngất trời xanh,

và lòng thành tín vượt ngàn mây thẳm.
12Lạy Thiên Chúa, xin biểu thị uy phong khắp cõi trời

và chiếu toả vinh quang đầy mặt đất.

Đ.Lạy Thiên Chúa, trước mặt chư dân, con dâng lời cảm tạ.

Tung hô Tin Mừng

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói : “Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết.” Ha-lê-lui-a.

 
Tin Mừng

Điều Thầy truyền dạy anh em là hãy yêu thương nhau.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an.

12 Khi ấy, đến giờ lìa bỏ thế gian mà về với Chúa Cha, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Đây là điều răn của Thầy : anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. 13 Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. 14 Anh em là bạn hữu của Thầy, nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy. 15 Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết.

16 “Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em, và cắt cử anh em để anh em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại, hầu tất cả những gì anh em xin cùng Chúa Cha nhân danh Thầy, thì Người ban cho anh em. 17 Điều Thầy truyền dạy anh em là hãy yêu thương nhau.”

Ca hiệp lễ

Đấng chịu đóng đinh trên thập giá,

từ cõi chết nay đã sống lại ;

Người cứu chuộc chúng ta. Ha-lê-lui-a.

Suy niệm và cầu nguyện

SUY NIỆM
Có người cho rằng Tin Mừng Gioan có tính cục bộ
vì Đức Giêsu chỉ đòi các môn đệ rửa chân cho nhau,
hay yêu thương nhau (Ga 13,14; 15,12).
Không thấy Ngài nói đến việc yêu thương dân ngoại,
hay yêu thương kẻ thù (Mt 5,44).
Có vẻ cộng đoàn của Gioan là một cộng đoàn khép kín,
Thầy trò chỉ biết lo cho nhau, ở lại trong nhau (Ga 15,4).

Thật ra Tin Mừng Gioan là một Tin Mừng mở ra với thế giới.
Đức Giêsu đã đến với người phụ nữ Samaria bên bờ giếng,
và đã ở lại với thành phố ngoại giáo Xy-kha hai ngày (Ga 4,40).
Ngài không chỉ quan tâm đến những con chiên trong ràn,
mà còn muốn đưa về những con chiên ngoài ràn nữa (Ga 10,16).
Ngài đòi các môn đệ phải đi rao giảng,
phải dùng lời của mình mà làm cho người ta tin (Ga 17,20).
Biết bao lần Đức Giêsu sai phái họ vào trong thế gian (Ga 17,18),
dù đó là thế gian thù ghét và toan tính hãm hại Ngài (Ga 15,18).

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Thầy Giêsu đã gọi môn đệ là bạn.
Bạn là người được Thầy yêu đến cùng,
yêu đến độ dám hy sinh mạng sống (Ga 15,9.12).
Bạn là người được Thầy thổ lộ tương quan giữa Thầy với Cha,
những mặc khải mà chỉ mình Thầy mới có thể vén mở (Ga 15,15),
vì Thầy hằng ở trong cung lòng Cha (Ga 1,18).
Bạn là người đã thi hành những điều Thầy truyền,
đã tuân giữ nghiêm cẩn điều răn Thầy dạy (Ga 15,14),
mà điều răn quan trọng và mới mẻ là hãy yêu mến nhau.
Bạn của Thầy là người có khả năng yêu mến anh em mình,
yêu như Thầy đã yêu, yêu bằng tình yêu lớn nhất,
tình yêu dám hiến mạng cho anh em (Ga 15,12)
Bạn là người được hưởng niềm vui trọn vẹn,
vì luôn ở lại trong tình yêu của Thầy (Ga 15,10-11).

Bạn hữu của Thầy Giêsu là những cành nho của cùng một cây,
Thầy chính là cây nho trao ban sự sống.
Thầy và từng người bạn nối kết với nhau như cành với cây.
Từ đó Thầy tạo ra sự liên kết giữa các cành.
Các cành không phải là những đơn vị rời rạc,
nhưng là những người được nuôi bằng cùng một dòng nhựa.
Họ gắn bó với nhau vì cùng gắn bó với Thầy Giêsu,
cùng được cắt tỉa và cùng sinh trái ngọt.
Một cành bị sâu cũng ảnh hưởng trên các cành khác.
Cành sinh trái nhiều là niềm vinh dự cho Chúa Cha (Ga 15,8),
và là niềm vui cho cả cây nho lẫn các cành (Ga 15,11).
Các môn đệ sinh trái khi họ ở lại trong Thầy Giêsu,
và sống yêu thương nhau như Thầy đã yêu.
Nhưng tình Thầy trò lại không  dẫn vào một thế giới khép,
vì chính Thầy đã chủ động chọn các môn đệ,
và đã cắt đặt để họ ra đi và sinh trái (Ga 15,16).
“Ở lại trong” Thầy không chỉ là để hưởng thụ một tình bạn,
nhưng còn là được sai vào thế giới những người chưa tin.
Chỉ ai “ở lại trong” mới được sai vào thế giới.
Có cả một thế giới mênh mông, một đồng lúa chín vàng đang chờ.
Người môn đệ phải sinh trái vừa nhiều, vừa bền vững,
ngay giữa lòng một thế giới đầy hận thù, ích kỷ, đói nghèo,
một thế giới bệnh tật cần được chữa lành, cần được yêu thương.

Cộng đoàn các kitô hữu là cộng đoàn của những người bạn,
bạn của Thầy Giêsu và bạn của nhau,
ở lại trong Thầy và ở lại trong nhau.
Từ đó họ cũng là cộng đoàn được sai vào thế giới,
để gặp gỡ và tạo nên những tình bạn mới trong Giêsu.
Chỉ mong ở đâu họ cũng sinh trái xum xuê.

LỜI NGUYỆN

Lạy Cha,
Cha muốn cho mọi người được cứu độ
và nhận biết chân lý,
chân lý mà Cha đã bày tỏ nơi Đức Giêsu, Con Cha.

Xin Cha nhìn đến hàng tỷ người
chưa nhận biết Đức Giêsu,
họ cũng là những người được cứu chuộc.

Xin Cha thôi thúc nơi chúng con
khát vọng truyền giáo,
khát vọng muốn chia sẻ niềm tin và hạnh phúc,
niềm vui và bình an của mình cho tha nhân,
và khát vọng muốn giới thiệu Đức Giê su cho thế giới.

Chúng con thấy mình nhỏ bé và bất lực
trước sứ mạng đi đến tận cùng trái đất
để loan báo Tin Mừng.
Chúng con chỉ xin đến
với những người bạn gần bên,
giúp họ quen biết Đức Giê su và tin vào Ngài,
qua đời sống yêu thương cụ thể của chúng con.

Chúng con cũng cầu nguyện
cho tất cả những ai đang xả thân lo việc truyền giáo.
Xin Cha cho những cố gắng của chúng con
sinh nhiều hoa trái. Amen.