SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ TƯ TUẦN III MÙA VỌNG

Thứ Tư Tuần III Mùa Vọng

Ca nhập lễ

Chúa sẽ đến, Người không trì hoãn,

Người sẽ đưa ra ánh sáng

những gì ẩn khuất trong tối tăm

và tỏ mình cho muôn dân được thấy.

Bài đọc 1

 

Trời cao hỡi, nào hãy gieo sương.

Bài trích sách ngôn sứ I-sai-a.

6b Đức Chúa phán :

Ta là Đức Chúa, không còn chúa nào khác.

7Ta tạo ra ánh sáng và dựng nên tối tăm,

làm ra bình an và dựng nên tai hoạ.

Ta là Đức Chúa, Ta làm nên tất cả.


8Trời cao hỡi, nào hãy gieo sương,

mây hãy đổ mưa, mưa đức công chính ;

đất mở ra đi cho nẩy mầm ơn cứu độ,

đồng thời chính trực sẽ vươn lên.

Ta là Đức Chúa, Ta đã làm điều ấy.


18Đây là lời của Đức Chúa, Đấng tạo dựng trời cao

-chính Người là Thiên Chúa nặn quả đất thành hình,

củng cố cho bền vững ;

Người dựng nên quả đất mà không để hoang vu,

nặn ra nó cho muôn loài cư ngụ-,

Người phán thế này :

Ta là Đức Chúa, chẳng còn chúa nào khác.


21bHá chẳng phải Ta, chẳng phải Đức Chúa ?

Ngoài Ta ra, không có thần nào nữa,

chẳng có thần công minh cứu độ, ngoại trừ Ta.


22Nào muôn dân khắp cõi địa cầu,

hãy hướng về Ta, thì các ngươi sẽ được cứu độ,

vì Ta là Thiên Chúa, chẳng còn chúa nào khác.


23Ta lấy chính danh Ta mà thề,

lời chân thật này thốt ra khỏi miệng Ta,

Ta quyết chẳng bao giờ rút lại :

Trước mặt Ta, mọi người sẽ quỳ gối, và mở miệng thề rằng :


24Chỉ mình Đức Chúa mới cứu độ và làm cho mạnh sức.

Hết thảy những ai giận ghét Người

sẽ phải đến với Người và thẹn thùng xấu hổ.


25Còn tất cả giống nòi Ít-ra-en

sẽ nhờ Đức Chúa mà vẻ vang toàn thắng.

Đáp ca

 

 

Đ.Trời cao hỡi, nào hãy gieo sương

mây hãy đổ mưa, mưa đức công chính.

9abTôi lắng nghe điều Thiên Chúa phán,

điều Chúa phán là lời chúc bình an

cho dân Người, cho kẻ hiếu trung.
10Chúa sẵn sàng ban ơn cứu độ cho ai kính sợ Chúa,

để vinh quang của Người

hằng chiếu toả trên đất nước chúng ta.

Đ.Trời cao hỡi, nào hãy gieo sương

mây hãy đổ mưa, mưa đức công chính.

11Tín nghĩa ân tình nay hội ngộ,

hoà bình công lý đã giao duyên.
12Tín nghĩa mọc lên từ đất thấp,

công lý nhìn xuống tự trời cao.

Đ.Trời cao hỡi, nào hãy gieo sương

mây hãy đổ mưa, mưa đức công chính.

13Vâng, chính Chúa sẽ tặng ban phúc lộc

và đất chúng ta trổ sinh hoa trái.
14Công lý đi tiền phong trước mặt Người,

mở lối cho Người đặt bước chân.

Đ.Trời cao hỡi, nào hãy gieo sương

mây hãy đổ mưa, mưa đức công chính.

Tung hô Tin Mừng

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Hỡi kẻ loan Tin Mừng, hãy cất tiếng hô to ; kìa Đức Chúa quang lâm hùng dũng. Ha-lê-lui-a.

Tin Mừng

 

Hãy thuật lại cho ông Gio-an những điều mắt thấy tai nghe.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.

19 Khi ấy, ông Gio-an sai hai môn đệ đến hỏi Chúa Giê-su rằng : “Thầy có thật là Đấng phải đến không, hay là chúng tôi còn phải đợi ai khác ?” 20 Khi đến gặp Đức Giê-su, hai người ấy nói : “Ông Gio-an Tẩy Giả sai chúng tôi đến hỏi Thầy : ‘Thầy có thật là Đấng phải đến không, hay là chúng tôi còn phải đợi ai khác ?’” 21 Chính giờ ấy, Đức Giê-su chữa nhiều người khỏi bệnh hoạn tật nguyền, khỏi quỷ ám, và ban ơn cho nhiều người mù được thấy. 22 Người trả lời hai người ấy rằng : “Các anh cứ về thuật lại cho ông Gio-an những điều mắt thấy tai nghe : người mù được thấy, kẻ què được đi, người cùi được sạch, kẻ điếc được nghe, người chết trỗi dậy, kẻ nghèo được nghe tin mừng, 23 và phúc thay người nào không vấp ngã vì tôi.”

Ca hiệp lễ

Kìa Chúa sẽ quang lâm hùng dũng

và mở mắt cho tôi tớ Người.

Suy niệm và cầu nguyện

Suy niệm:  

Đường lối của Thiên Chúa lúc nào cũng làm con người ngỡ ngàng.
Ngài có lối nghĩ, lối đi rất riêng, khó đoán trước được.
Chính vì thế con người dễ bắt hụt Ngài.
Ngài ở đây mà ta lại cứ đi tìm Ngài ở kia.
Nhiều khi ta kêu ca vì không sao gặp được Ngài
ở những điểm hẹn quen thuộc.
Phải đổi cái nhìn xưa, ra khỏi lối nghĩ cũ, mới hy vọng gặp được Ngài.

Gioan có một hình ảnh khá rõ về Đấng Mêsia.
Ngài như người cầm nia rê lúa và đốt thóc lép trong lửa
hay như cái rìu chặt những cây không sinh trái.
Đấng Mêsia thích dùng lửa để thanh luyện cái xấu (Lc 3, 9, 16-17).
Gioan rất xác tín về hình ảnh này của mình.
Vì thế ông sốt ruột khi không thấy Đức Giêsu làm điều ông chờ đợi.
Trong bóng tối của nhà tù nằm ở phía đông Biển Chết,
Gioan còn phải chiến đấu với bóng tối của sự nghi ngờ nơi mình.
Đức Giêsu mà ông loan báo có đúng là Đấng Mêsia không?

Ông sai hai môn đệ đến tận nơi gặp Đức Giêsu, để hỏi cho ra lẽ.
“Thầy có thật là Đấng-phải-đến không,
hay chúng tôi còn phải đợi ai khác?” (c. 19).
Câu trả lời của Đức Giêsu cho thấy một khuôn mặt Mêsia khác hẳn.
Ngài bảo hai môn đệ của Gioan về thuật lại cho thầy mình
những gì họ mắt thấy tai nghe vào chính giờ họ đến gặp (c. 21).
Có sáu dấu chỉ của thời đại Mêsia, thời của Đấng Thiên Sai:
người mù được thấy, kẻ què được đi, người cùi được sạch,
kẻ điếc được nghe, người chết trỗi dậy,
và người nghèo được nghe Tin Mừng (c. 22).
Đây là những dấu chỉ Ngài đã và đang làm cho dân chúng.
Những dấu chỉ này làm cho bao lời ngôn sứ Isaia ngày xưa
được ứng nghiệm (Is 26, 19; 29, 18-19; 35, 5-6; 42, 18; 61,1).
Như thế Đức Giêsu quả là Đấng Mêsia,

nhưng không phải là Mêsia như Gioan chờ đợi.
Ngài không phải là một Mêsia đến phán xét hay tiêu diệt ác nhân,
cho bằng là một Mêsia khiêm nhu và đầy lòng thương xót.
Đức Giêsu đến để công bố một năm hồng ân cứu độ (Lc 4, 19).

“Phúc thay người nào không vấp ngã vì tôi” (c. 23).
Muốn tránh vấp ngã, Gioan phải đổi cái nhìn của mình về Đấng Mêsia.
Đổi cái nhìn về Thiên Chúa không phải chuyện dễ.
Nhiều khi chúng ta thích một Thiên Chúa chiến thắng vẻ vang,
một Thiên Chúa quyền uy, dùng sức mạnh để chinh phục lòng người.
Chúng ta không chịu được một Thiên Chúa kiên nhẫn với cỏ lùng,
và để cho kẻ ác nhởn nhơ tác oai tác quái.
Ước gì chúng ta không mất đức tin khi đứng trước máng cỏ,
trước Hài Nhi Giêsu, nhỏ bé và yếu ớt, lặng lẽ và khiêm hạ,
vì chúng ta tin Ngài cứu độ thế giới bằng chính sự yếu đuối.

Cầu nguyện:  

Lạy Chúa,
xin ban cho con đức tin lớn hơn hạt cải,
để con làm bật rễ khỏi lòng con
những ích kỷ và khép kín.

Xin cho con đức tin can đảm
để con chẳng sợ thiệt thòi khi trao hiến,
chẳng sợ từ bỏ những gì con cậy dựa xưa nay.

Xin cho con đức tin sáng suốt
để con thấy được thế giới
mà mắt phàm không thấy,
thấy được Đấng Vô hình,
nhưng rất gần gũi thân thương,
thấy được Đức Kitô nơi những người nghèo khổ.

Xin cho con đức tin liều lĩnh,
dám mất tất cả chỉ vì yêu Chúa và tha nhân,
dám tiến bước trong bóng đêm
chỉ vì mang trong tim một đốm lửa của Chúa,
dám lội ngược dòng với thế gian
và khước từ những mời mọc quyến rũ của nó.

Xin cho con đức tin vui tươi,
hạnh phúc vì biết những gì
đang chờ mình ở cuối đường,
sung sướng vì biết mình được yêu
ngay giữa những sa mù của cuộc sống.

Cuối cùng, xin cho con đức tin cứng cáp
qua những cọ xát đau thưong của phận người,
để dù bao thăng trầm dâu bể,
con cũng không để tàn lụi niềm tin
vào Thiên Chúa và vào con người.

Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.