TÂN LINH MỤC TOMA AQUINO BÙI BÁ TOÀN DÂNG LỄ TẠ ƠN CÙNG VỚI CÁC EM THIẾU NHI GIÁO XỨ THIÊN ÂN LÚC 08 GIỜ NGÀY 03/07/2022

  Tân Linh Mục Toma Aquino Bùi Bá Toàn được Đức TGM Giuse Nguyễn Năng truyền chức LM lúc 08 giờ 30 ngày 24/06/2022 tại Vương Cung Thánh Đường Đức Bà Saigon. Sau đó vào ngày 27/06/2022 Tân LM Dâng Lễ Tạ Ơn tại Giáo Xứ Bình Thuận.

Xem ảnh link bên dưới.