TGP Sài Gòn: Thánh lễ truyền chức Phó tế lúc 8g30 ngày 13-1-2023

DANH SÁCH ỨNG SINH PHÓ TẾ

STT TÊN THÁNH HỌ VÀ TÊN GIÁO XỨ NHÀ GIÁO XỨ GIÚP HẠT
1 Giuse Cao Tiến Đạt Công Thành Nam Thái Chí Hòa
2 Giuse Nguyễn Trung Hiếu Trung Mỹ Tây Bùi Phát Tân Định
3 Giuse Nguyễn Minh Trường Chợ Cầu An Thới Đông Xóm Chiếu
4 Alphongsô Lê Quốc Thắng Đông Quang Thiên Ân Tân Sơn Nhì
5 Giuse Lê Đỗ Nguyên Bình Thuận Tân Đức Thủ Thiêm
6 Giuse Chu Hoàng Sơn Nam Hòa Tân Phú Tân Sơn Nhì
7 Micae Hoàng Hồng Hải Nam Hưng Tân Phước Phú Thọ
8 Phêrô Nguyễn Đức Mai Lâm Hòa Hưng Hạnh Thông Tây Gò Vấp
9 Phêrô Nguyễn Minh Tâm Gò Mây Hà Nội Xóm Mới
10 Luca Đỗ Thành Tâm Bến Hải Nam Hòa Chí Hòa
11 Gioan Trần Đức Toàn Nam Hải Hoàng Mai Xóm Mới
12 Tôma Martinô Nguyễn Diệp Lê Thủ Đức Phú Hạnh Phú Nhuận
13 Vinh Sơn Mai Minh Tuấn Gò Mây Thủ Đức Thủ Đức