Thánh ca: Chúa Mùa Xuân – Sáng tác Lm Thái Nguyên – Ca sĩ Thanh Hoài