THÁNH CA CHÚA NHẬT I MÙA THƯỜNG NIÊN NĂM A ( CHÚA GIESU CHỊU PHÉP RỬA )

Chúa Nhật I Thường Niên (Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa)

 “Này là con Ta yêu dấu…”
Nhập Lễ
Ca Nhập Lễ
Con Ta Yêu Dấu
Con Ta Yêu Dấu
Ca Nhập Lễ 2 
Ca Nhập Lễ CN 1 TN
 
Bước Vào Nhà Chúa
 
Bước Vào Cung Thánh 1
 
Con Hân Hoan Tiến Vào Nhà Chúa
 
Lễ Chúa Chịu Phép Rửa

Đáp Ca
Tv. 28: 1a và 2, 3ac-4, 3b và 9b-10
Chúa sẽ chúc phúc cho dân Người trong cảnh thái bình

 Chúa Chịu Phép Rửa 
Con Ta Yêu Dấu 
Con Ta Yêu Dấu
 
Trong Bình An
 
Chúa Chịu Phép Rửa ABC 
Trong Cảnh Thái Bình
 
Lễ Chúa Chịu Phép Rửa 
Phúc Cho Dân Người
 
Chúa Sẽ Chúc Phúc Dân Người

Dâng Lễ

Nguyện Dâng Lên Chúa

Bánh Rượu Tinh Tuyền
Dâng Trọn Cuộc Đời
Dâng Lên
Có Gì Để Dâng
Hiệp LễMt. 3: 13-17 
Bốn Mùa Yêu Thương
 
Chúa Chịu Phép Rửa
 C
húa Chịu Phép Rửa
 
Ngỡ Ngàng Nhận Ra
 Từ
Khi Ngài Đến Với Tôi
 Cả
m Mến Tình Ngài
 
Tình Ngài
 
Để Con Đẹp Lòng Cha
 
Các Tầng Trời Mở Ra
 
Này Là Con Ta Yêu Dấu

Kết Lễ

Cùng Đem Tin Mừng

Kinh Tạ Lễ
Chúa Sai Tôi Đi
Ra Về An Bình