THÁNH CA: THỨC TỈNH CUỘC ĐỜI – SÁNG TÁC: GIANG ÂN – TRÌNH BÀY: CA SĨ KIM THÚY