Thánh Ca Tin Mừng (Năm B) – Thư Viện Thánh Ca (Pdf.)

Chúa Nhật 1B Thường Niên File Pdf Lời Bài Hát
Bùi Ninh Chúa chịu Phép rửa Lời bài hát
Đinh Công Huỳnh Này Là Con Ta Yêu Dấu Lời bài hát
Thái Nguyên Ngỡ Ngàng Nhận Ra  
+    
Chúa Nhật 2 Thường Niên    
Bùi Ninh Chiên Thiên Chúa Lời bài hát
Đinh Công Huỳnh Ở Lại Với Ta Lời bài hát
Huy Hoàng Trung gian lời gọi  
Thái Nguyên Hãy Đến Mà Xem  
+    
Chúa Nhật 3 Thường Niên    
Bùi Ninh Tiếng Chúa gọi Lời bài hát
Đinh Công Huỳnh Nước Chúa Đã Gần Đến Lời bài hát
Huy Hoàng Thời kỳ đã mãn  
Thái Nguyên Hãy Theo Ta   
+    
Chúa Nhật 4 Thường Niên    
Bùi Ninh Vị Ngôn sứ Lời bài hát
Đinh Công Huỳnh Sức Mạnh Lời Chúa Lời bài hát
Huy Hoàng Chúa uy quyền  
Thái Nguyên Lời Ngài   
Trương Thế Bạch Thiên Chúa uy quyền  
+    
Chúa Nhật 5 Thường Niên    
Bùi Ninh Ngài đến Lời bài hát
Đinh Công Huỳnh Xin Chúa Cứu Chữa Con Lời bài hát
Huy Hoàng Sứ mạng cứu thế  
Thái Nguyên Một Mình Với Chúa  
Trương Thế Bạch Về bên Chúa  
+    
Chúa Nhật 6 Thường Niên    
Bùi Ninh Nếu Ngài muốn Lời bài hát
Đinh Công Huỳnh Chúa Động Lòng Thương Lời bài hát
Huy Hoàng Xin Chúa dủ lòng thương  
Thái Nguyên Đón Nhận Tha Nhân  
+    
Chúa Nhật 7 Thường Niên    
Bùi Ninh Việc lạ Chúa làm Lời bài hát
Đinh Công Huỳnh Trỗi Dậy Mà Về Lời bài hát
Huy Hoàng Hãy đứng dậy mà đi  
Thái Nguyên Duy Nơi Ngài  
+    
Chúa Nhật 8 Thường Niên    
Bùi Ninh Hôn ước muôn đời Lời bài hát
Đinh Công Huỳnh Hãy Biết Canh Tân Lời bài hát
Thái Nguyên Chúa Là Niềm Vui  
+    
Chúa Nhật 9 Thường Niên    
Bùi Ninh Ngày Sa-bat Lời bài hát
Đinh Công Huỳnh Ngày Sabbát Lời bài hát
Huy Hoàng Luật Chúa là tình thương  
Thái Nguyên Ngày Của Chúa  
+    
Chúa Nhật 10 Thường Niên    
Bùi Ninh Dù cho nhân thế Lời bài hát
Đinh Công Huỳnh Nghe Lời Chúa Dạy Lời bài hát
Huy Hoàng Vì tình yêu thương  
Mi Trầm Chia rẽ (Mc 3, 20-35) Lời bài hát
Mi Trầm Hãy nhớ lời Chúa (Mc 3, 20-35) Lời bài hát
Thái Nguyên Thánh Ý Chúa  
+    
Chúa Nhật 11B Thường Niên    
Bùi Ninh Dụ ngôn Nước Trời Lời bài hát
Đinh Công Huỳnh Nước Trời Như Hạt Giống Lời bài hát
Huy Hoàng Chuyện Nước Thiên Chúa  
Mi Trầm Nước Thiên Chúa (Mc 4, 26-34) Lời bài hát
Mi Trầm Nước Trời lan rộng (Mc 4, 26-34) Lời bài hát
Thái Nguyên Nước Thiên Chúa  
Trương Thế Bạch Nước của Chúa (Mc 4, 26-34)  
+    
Chúa Nhật 12B Thường Niên    
Bùi Ninh Người truyền khiến (1) Lời bài hát
Đinh Công Huỳnh Sao Lại Sợ Hãi? Lời bài hát
Huy Hoàng Sao sợ hãi  
Mi Trầm Này gió im đi (Mc 4, 35-40) Lời bài hát
Thiên Lý Người là ai?  
Thái Nguyên Biển Đời Giông Tố  
Trương Thế Bạch Biển sóng lặng yên  
+    
Chúa Nhật 13B Thường Niên    
Bùi Ninh Dâng lời ca ngợi Lời bài hát
Đinh Công Huỳnh Xin Chạm Vào Con Lời bài hát
Huy Hoàng Chúa quyền năng  
Mi Trầm Cô bé sống lại (Mc 5, 21-43) Lời bài hát
Thái Nguyên Một Lòng Tin  
Thiên Lý Xin chạm đến Chúa (Mc 5, 21-43)  
Trương Thế Bạch Chạm vào Chúa (Mc 5, 21-43)  
+    
Chúa Nhật 14B Thường Niên    
Bùi Ninh Nơi quê hương  Lời bài hát
Đinh Công Huỳnh Xin Củng Cố Niềm Tin Lời bài hát
Huy Hoàng Xin thanh luyện tim con  
Mi Trầm Sự yếu hèn của con (2Cr 12, 7-10) Lời bài hát
Thái Nguyên Cần Ra Khỏi Mình  
Thiên Lý Ánh nhìn thân thương (Mc 6, 1-6)  
Trương Thế Bạch Niềm tin vững vàng  
+    
Chúa Nhật 15B Thường Niên    
Bùi Ninh Lúa chín đầy đồng Lời bài hát
Đinh Công Huỳnh Hãy Đi Rao Giảng Tin Mừng Lời bài hát
Huy Hoàng Chúa sai con vào đời Lời bài hát
Mi Trầm Người Tông đồ Chúa (Mc 6, 7-13) Lời bài hát
Thái Nguyên Người Được Sai Đi  Lời bài hát
Thiên Lý Gieo bước hân hoan (Mc 6, 7-13) Lời bài hát
+    
Chúa Nhật 16B Thường Niên    
Bùi Ninh Tình thương Thiên Chúa Lời bài hát
Đinh Công Huỳnh Đàn Chiên Không Người Chăn Lời bài hát
Huy Hoàng Về nơi thanh vắng Lời bài hát
Mi Trầm Cái nhìn của Chúa Giêsu (Mc 6, 30-34) Lời bài hát
Thái Nguyên Nghỉ Ngơi Bên Chúa Lời bài hát
Thiên Lý Cho con biết chạnh lòng (Mc 6, 30-34) Lời bài hát
Trương Thế Bạch Đàn chiên bơ vơ (Mc 6, 30-34) Lời bài hát
+    
Chúa Nhật 17B Thường Niên    
Bùi Ninh Chúc tụng Chúa Trời Lời bài hát
Đinh Công Huỳnh Chúa Làm Phép Lạ Bánh Và Cá  Lời bài hát
Huy Hoàng Chúa yêu người thế trần Lời bài hát
Mi Trầm Đấng Tiên Tri (Ga 6, 1-11) Lời bài hát
Thái Nguyên Hãy Cho Họ Ăn Lời bài hát
Thiên Lý Chạnh lòng thương xót (Ga 6, 1-15) Lời bài hát
+    
Chúa Nhật 18B Thường Niên    
Bùi Ninh Bánh Trường Sinh Lời bài hát
Đinh Công Huỳnh Hãy Đến Với Ta  Lời bài hát
Huy Hoàng Hãy ra công làm việc Lời bài hát
Mi Trầm Bánh bởi Trời (Ga 6, 24-35) Lời bài hát
Thái Nguyên Bánh Trường Sinh Lời bài hát
Thiên Lý Bánh ban sự sống (Ga 6, 24-35) Lời bài hát
Trương Thế Bạch Bánh ban bởi trời (Ga 6, 24-35) Lời bài hát
+    
Chúa Nhật 19B Thường Niên    
Bùi Ninh Bánh Trường Sinh Lời bài hát
Đinh Công Huỳnh Ta Là Bánh Ban Sự Sống Lời bài hát
Huy Hoàng Bánh Trường Sinh Lời bài hát
Mi Trầm Ta Là Bánh (Ga 6, 41-52) Lời bài hát
Thái Nguyên Của Ăn Muôn Đời  Lời bài hát
Thiên Lý Tiệc thánh huyền siêu (Ga 6, 41-52) Lời bài hát
Trương Thế Bạch Bánh từ trời xuống Lời bài hát
+    
Chúa Nhật 20B Thường Niên    
Bùi Ninh Mình Máu Thánh (1) Lời bài hát
Bùi Ninh Mình Máu Thánh (2) Lời bài hát
Đinh Công Huỳnh Bánh Hằng Sống Lời bài hát
Huy Hoàng Chúa là Bánh Hằng Sống Lời bài hát
Mi Trầm Ta Là Bánh (Ga 6, 41-52) Lời bài hát
Thái Nguyên Lương Thực Trường Sinh Lời bài hát
Thiên Lý Mình Máu Châu Báu (Ga 6, 51-59) Lời bài hát
+    
Chúa Nhật 21B Thường Niên    
Bùi Ninh Nếu bỏ Ngài Lời bài hát
Đinh Công Huỳnh Không Thầy Con Đến Với Ai? Lời bài hát
Huy Hoàng Ai ăn thịt Tôi Lời bài hát
Mi Trầm Bỏ Thầy (Ga 6, 61-70) Lời bài hát
Thái Nguyên Con Biết Theo Ai Lời bài hát
Thiên Lý Lời Thầy ban sự sống (Ga 6, 61-70) Lời bài hát
+    
Chúa Nhật 22B Thường Niên    
Bùi Ninh Đón nhận Lời Chúa Lời bài hát
Đinh Công Huỳnh Chớ Giả Hình Lời bài hát
Huy Hoàng Thờ Chúa ngoài môi miệng Lời bài hát
Mi Trầm Ngoài môi miệng (Mc 7, 1-23) Lời bài hát
Mi Trầm Tay sạch lòng thanh (Mc 7, 1-23) Lời bài hát
Thái Nguyên Từ Trái Tim Con Lời bài hát
Thiên Lý Cho con sạch tâm (Mc 7, 1-23) Lời bài hát
Trương Thế Bạch Chớ sống giả hình (Mc 7, 1-23) Lời bài hát
+    
Chúa Nhật 23B Thường Niên    
Bùi Ninh Ngài đã đến Lời bài hát
Đinh Công Huỳnh Chúa Chữa Người Câm Điếc Lời bài hát
Huy Hoàng Con bị câm điếc Lời bài hát
Mi Trầm Hãy mở ra (Mc 7, 31-37) Lời bài hát
Thái Nguyên Xin Chúa Dùng Con Lời bài hát
Thiên Lý Xin Chúa Hãy mở (Mc 7, 31-37) Lời bài hát
Trương Thế Bạch Hãy mở cho con (Mc 7, 31-37) Lời bài hát
+    
Chúa Nhật 24B Thường Niên    
Bùi Ninh Ai muốn theo Ta Lời bài hát
Đinh Công Huỳnh Ai Muốn Theo Ta? Lời bài hát
Huy Hoàng Theo Chúa, nhưng con sợ Lời bài hát
Mi Trầm Hãy quỳ xuống (Mc 8, 27-35) Lời bài hát
Thái Nguyên Thầy Là Ai?  Lời bài hát
Thiên Lý Từ bỏ chính mình (Mc 8, 27-35) Lời bài hát
+    
Chúa Nhật 25B Thường Niên    
Bùi Ninh Phục vụ tha nhân Lời bài hát
Đinh Công Huỳnh Ai Muốn Làm Người Lớn Nhất Lời bài hát
Huy Hoàng Ai muốn làm lớn Lời bài hát
Mi Trầm Làm lớn (Mc 9, 29-36) Lời bài hát
Thái Nguyên Tâm Tình Yêu Mến Lời bài hát
Trương Thế Bạch Muốn làm lớn phải rốt hết Lời bài hát
+    
Chúa Nhật 26B Thường Niên    
Bùi Ninh Ta khuyên con (1) Lời bài hát
Đinh Công Huỳnh Tấm Lòng Bao Dung Lời bài hát
Huy Hoàng Con tưởng rằng chỉ có con Lời bài hát
Mi Trầm Dịp tội (Mc 9, 37-47) Lời bài hát
Mi Trầm Phải hy sinh (Mc 9, 37-47) Lời bài hát
Thái Nguyên Có Biết Bao Điều  Lời bài hát
+    
Chúa Nhật 27B Thường Niên    
Bùi Ninh Thiên Chúa kết hợp Lời bài hát
Đinh Công Huỳnh Không Được Phân Ly Lời bài hát
Huy Hoàng Sự gì Chúa phối hợp Lời bài hát
Mi Trầm Đôi lứa (Mc 10, 2-12) Lời bài hát
Thái Nguyên Đối Với Chúa Lời bài hát
Trương Thế Bạch Chúa kết hợp không được phân ly Lời bài hát
+    
Chúa Nhật 28B Thường Niên    
Bùi Ninh Con phải làm chi Lời bài hát
Đinh Công Huỳnh Bước Qua Cửa Hẹp Lời bài hát
Huy Hoàng Con phải làm chi Lời bài hát
  Người giàu khó vào Nước Trời Lời bài hát
Mi Trầm Con lạc đà (M. 10, 17-30) Lời bài hát
Mi Trầm Xin giải thoát con (Mc 10, 17-30) Lời bài hát
Thái Nguyên Chúa Buồn… Lời bài hát
+    
Chúa Nhật 29B Thường Niên    
Bùi Ninh Hiến thân phục vụ Lời bài hát
Đinh Công Huỳnh Khiêm Nhu Phục Vụ Lời bài hát
Huy Hoàng Ai muốn làm lớn Lời bài hát
Mi Trầm Phục vụ (Mc 10, 35-45) Lời bài hát
Thái Nguyên Muốn Làm Lớn Lời bài hát
+    
Chúa Nhật 30B Thường Niên    
Bùi Ninh Lạy Thầy Giêsu Lời bài hát
Đinh Công Huỳnh Người Mù Bên Vệ Đường Lời bài hát
Huy Hoàng Người mù bên vệ đường Lời bài hát
Mi Trầm Người mù (Mc 10, 46-52) Lời bài hát
Thái Nguyên Xin Thương Xót Con Lời bài hát
Trương Thế Bạch Người mù thành Giê-ri-cô Lời bài hát
+    
Chúa Nhật 31B Thường Niên    
Bùi Ninh Điều răn trọng nhất Lời bài hát
Đinh Công Huỳnh Giới Răn Nào Trọng Nhất Lời bài hát
Huy Hoàng Điều răn nào trọng nhất Lời bài hát
Mi Trầm Yêu Chúa hết lòng (Mc 12, 28-34) Lời bài hát
Thái Nguyên Điều Răn Trọng Nhất Lời bài hát
+    
Chúa Nhật 32B Thường Niên    
Bùi Ninh Đồng tiền bà góa Lời bài hát
Đinh Công Huỳnh Cho Đi Bằng Cả Tấm Lòng Lời bài hát
Huy Hoàng Canh chừng Lời bài hát
  Khi làm việc lành Lời bài hát
Mi Trầm Bà góa nhiều (Mc 12, 38-44) Lời bài hát
Thái Nguyên Với Chúa Với Người Lời bài hát
+    
Chúa Nhật 33B Thường Niên    
Bùi Ninh Ngày Quang lâm Lời bài hát
Đinh Công Huỳnh Chỉ Có Mình Cha Biết Thôi Lời bài hát
Huy Hoàng Rồi đến một ngày Lời bài hát
Mi Trầm Tận thế (Mt 13, 24-32) Lời bài hát
Thái Nguyên Lúa Với Cỏ Lùng Lời bài hát
+    
Chúa Nhật 34B Thường Niên   Lời bài hát
Bùi Ninh Ngài là Vua Lời bài hát
Bùi Ninh Vua muôn Vua (1) Lời bài hát
Đinh Công Huỳnh Giêsu! Vua Chân Lý Lời bài hát
Huy Hoàng Đức Kitô Vua vũ trụ Lời bài hát
Mi Trầm Vua dân Do Thái (Ga 18, 33-37) Lời bài hát
Thái Nguyên Giêsu, Vua Tình Yêu Lời bài hát