THÁNH CA : TÌNH YÊU ĐÃ ĐẾN


TÌNH YÊU ĐÃ ĐẾN. Do Nhạc Sỹ Trầm Hương sáng tác. Ca đoàn quý Soeur Hội Dòng Đa Minh Tam Hiệp hát tại Tòa Giám Mục Xuân Lộc, trong Thánh Lễ Chúa Hiển Linh-Ngày họp mặt cuối năm của Tu sĩ trong Giáo Phận Xuân Lộc.