Thánh ca:Tâm Tình Tạ Ơn


Thánh ca:Tâm Tình Tạ Ơn
Sáng tác: Dấu Chân
Trình Bày: Sr Xoan Nguyễn
Thánh Ca Xuân.