THÁNH LỄ AN TÁNG BÀ MARIA PHẠM THỊ THU VÂN

Thánh lễ an táng Bà Maria Phạm Thị Thu Vân. Giáo dan Giáo Họ Các Thánh Tử Đạo GX Thiên Ân
lúc 05 giờ ngày 14 tháng 11 năm 2019