THÁNH LỄ AN TÁNG ÔNG ĐAMINH NGUYỄN VĂN TÁNH. TRƯỞNG GIÁO HỌ ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM – GIÁO XỨ THIÊN ÂN

Xem Ảnh Link tại đây.
Bấm vào đây