THÁNH LỄ AN TÁNG ÔNG GIUSE NGÔ VĂN NHÁNG. GIÁO DÂN GIÁO HỌ THÁNH MARTINO GX THIÊN ÂN.

https://flic.kr/s/aHBqjAD2kt