THÁNH LỄ AN TÁNG ÔNG GIUSE VŨ HỮU TỨ

Thánh lễ an táng cho Ông Giuse Vũ Hữu Tứ Giáo Dân Giáo Họ Martino GX Thiên Ân lúc 05 giờ ngày 30-10-2019 tại Thánh Đường GX Thiên Ân.