THÁNH LỄ CẦU CHO CÁC LINH HỒN LÚC 08 GIỜ NGÀY 02-11-2022 TẠI NGHĨA TRANG GIÁO XỨ PHÚ THỌ HÒA

ÀY