Thánh Lễ Đưa Chân Bà Maria Nguyễn Thị Vạn, Giáo Dân Giáo Họ Martino

Thánh Lễ 17 giờ 30 ngày 14-02-2020 tại nhà chờ Phục Sinh Giáo Xứ Thiên Ân.
Cầu cho Linh Hồn Bà Maria Nguyễn Thị Vạn Giáo Họ Matrtino đang quàn tại nhà chờ Phục Sinh.
05 giờ sáng 15-02-2020 Thánh Lễ an táng tại Thánh Đường GX Thiên Ân. Xin cộng đoàn hiệp thông cầu nguyện cho linh hồn bà Maria.