Thánh Lễ giỗ 04 năm cho Cha Cố Gioan Baotixita Maria Đoàn Vĩnh Phúc lúc 10 giờ ngày 22 tháng 08 tại Giáo Xứ Tân Phú

Thánh Lễ giỗ 04 năm cho Cha Cố Gioan Baotixita Maria Đoàn Vĩnh Phúc lúc 10 giờ ngày 22 tháng 08 năm 2022 tại Giáo Xứ Tân Phú Gp Saigon. Do Đức Giám Mục Châu Ngọc Tri chủ sự.

Xem toàn bộ ảnh tại link bên dưới.