Thánh Lễ Mồng Một Tết, (Cầu bình an cho Năm Mới)

Lễ Minh Niên (Cầu bình an cho Năm Mới)

Mồng Một Tết Nhập Lễ
Mừng Xuân Mới

Mừng Xuân Mới Sang 
Chúc Xuân 2
 
Mồng Một Tết 
Dâng Lên Chúa Xuân
 
Mừng Xuân Mới 
Đón Ánh Xuân Hồng 
Đón Chúa Xuân
 
Vui Đón Xuân Về
 
Hát Mừng Chúa Xuân
 
Chào Mừng Xuân Mới 
Lời Tạ Ơn Cuối Năm

Đáp Ca
Tv. 8 / Tv. 36 / Tv. 48 / Tv. 89 
Lễ Mồng Một Tết
 
Lễ Minh Niên
 
Hãy Ký Thác Đường Đời
 
Đáp Ca Lễ Minh Niên 
Tin Tưởng Vào Ngài
 
Ký Thác Đường Đời
Dâng Lễ

Của Lễ Mùa Xuân
 
Dâng Về Chúa Xuân
 
Lễ Dâng Ngày Đầu Xuân
 
Hiến Lễ Đầu Xuân
 
Dâng Chúa Ngày Xuân
 
Lễ Dâng Cầu Mùa
 
Dâng Gia Đình
 
Dâng Chúa Xuân 
Hiến Lễ Đầu Mùa
Hiệp Lễ Mt. 6: 25-34 
Ngày Xuân Xin Dâng
 
Xuân Hy Vọng
 
Đầu Xuân Cầu Cho Gia Đình
 
Xuân Sang Nguyện Cầu
 
Điều Gì Phải Lo
 
Đừng Lo Lắng Chi
 
Dâng Chúa Xuân Những Tân Toan 
Mừng Xuân Mới Sang
 
Chúa Là Mùa Xuân


Chúc Tết:
 
Sau khi HĐMV có lời chúc Tết đến Cha xứ và cộng đoàn dân Chúa. Ca đoàn có thể hát một bài chúc Tết mọi người.
Mừng Xuân Mới – Chúc Mừng Cha Xứ 
Năm Mới Kính Chúc

Kết Lễ

Công Ơn Cha Mẹ
 
Mừng Xuân Cảm Tạ
Mừng Xuân Mới
Mẹ Là Mùa Xuân
Nữ Vương Mùa Xuân
Nữ Vương Mùa Xuân
Dâng Mẹ Mùa Xuân