Thánh lễ Tạ ơn kết thúc Sứ vụ tại Phát Diệm của Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng

TRỰC TIẾP
THÁNH LỄ TẠ ƠN KẾT THÚC SỨ VỤ TẠI PHÁT DIỆM
CỦA ĐỨC TỔNG GIÁM MỤC GIUSE NGUYỄN NĂNG

Ban Truyền thông Giáo phận Phát Diêm

WGPPD (22.04.2023)Thưa quý vị và anh chị em,

Đức Tổng Giám mục (TGM) Giuse Nguyễn Năng, Giám quản Tông tòa Giáo phận Phát Diệm sẽ chủ sự Thánh lễ Tạ ơn – Kết thúc Sứ vụ vào lúc 10g00 sáng thứ Ba, ngày 25 tháng 04 năm 2023 tại Nhà thờ Chính tòa Phát Diệm.

Hiệp thông với Đức TGM Giuse khả kính trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, Ban Truyền thông sẽ truyền hình trực tuyến Thánh lễ Tạ ơn trên các kênh chính thức của giáo phận. Xin quý anh chị em tín hữu trong Giáo phận tới tham dự hoặc hiệp thông qua màn ảnh nhỏ để cầu nguyện cho Ngài.

Xin cảm ơn.


Nguồn: phatdiem.org