THÁNH LỄ TẠ ƠN KHỞI ĐẦU SỨ VỤ MỚI CỦA LM GIUSE NGUYỄN THUẬN HẢI, TÂN PHÓ GIÁO XỨ TỪ ĐỨC.

Xem toàn bộ ảnh tại đây