THÁNH LỄ TẠ ƠN MỪNG BỔN MẠNG BAN TRẬT TỰ GIÁO XỨ THIÊN ÂN VÀ TẠ ƠN MÃN NHIỆM CHA HIERONIMO PHÓ XỨ THIÊN ÂN

Cha phó Hieronimo Trần Anh Nhật.
Sinh ngày. 02/08/1981
Khóa. XI ĐCV Thánh Giuse Saigon.
Thụ phong Linh Mục ngày 30.05.2015 tại nhà thờ chính tòa Saigon.
Khẩu hiệu “Vâng lời Thầy, con thả lưới” -Lc 5, 5.
Phó xứ Nam Hòa năm 2017 đến tháng 08 năm 2020
Ngày 11/09/2020 Cha về nhận sứ vụ Lm. Phó xứ Thiên Ân.
theo Bài sai của Đức TGM Giuse Nguyễn Năng.
Thánh lễ tạ ơn mãn nhiệm phó xứ Thiên Ân lúc 17 giờ 30 ngày 26 tháng 08 năm 2022.


Xem ảnh tại đây.https://flic.kr/s/aHBqjA4ACb