Thánh lễ tạ ơn và nhận sứ vụ Giám mục Chính tòa của Đức Cha Louis Nguyễn Anh Tuấn

TRỰC TIẾP
THÁNH LỄ TẠ ƠN VÀ NHẬN SỨ VỤ GIÁM MỤC CHÍNH TÒA
CỦA ĐỨC CHA LOUIS NGUYỄN ANH TUẤN

Ban Truyền thông Giáo phận Hà Tĩnh 

WGPHT (21.04.2023) – Thánh lễ tạ ơn và nhận sứ vụ Giám mục Chính tòa của Đức Cha Louis sẽ được cử hành vào lúc 08g00, thứ Bảy, ngày 22 tháng 04 năm 2023 tại Nhà thờ Chính tòa Văn Hạnh, xã Thạch Trung, Tp. Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.


Xin kính mời quý Cha, quý Tu sĩ, Chủng sinh, và cộng đoàn Dân Chúa đến hiệp dâng Thánh lễ cầu nguyện cho Đức Cha và Giáo phận.

Nguồn: giaophanhatinh.org