THÁNH LỄ TIỆC LY TẠI NHÀ NGUYỆN CHA CỐ 14/04/2022


Ảnh: Trần Anh.
Xem ảnh gốc tại đây:( Click Here )