THÁNH LỄ VÀ NGHI THỨC TUYÊN HỨA HUYNH TRƯỞNG VÀ DỰ TRƯỞNG XỨ ĐOÀN FATIMA GX THIÊN ÂN

  Lúc 08 giờ sáng ngày 28/08/2022 Tân Lm Tuyên Úy của Xứ Đoàn Fatima GX Thiên Ân dâng thánh lễ cho các em thiếu nhi tuần đầu tiên tập trung chuẩn bị cho ngày khai giảng năm học giáo lý mới 04/09/2022. Trong thánh lễ hôm nay Lm Tuyên Úy của Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Giáo Xứ Thiên Ân tiếp nhận một số các anh chị thăng khăn lên Huynh Trưởng và Dự trưởng, để giúp đỡ và đồng hành với các em trong năm học giáo lý sắp bắt đầu.

Xem ảnh link bên dưới.

Ảnh: Cây Viết Chì Nhỏ