THANH VỊNH 66 LM KIM LONG. CA ĐOÀN THÁNH PHANXICO XAVIE GX THIÊN ÂN