THẦY TÂN PHÓ TẾ ANPHONGSÔ LÊ QUỐC THẮNG RA MẮT CỘNG ĐOÀN NHÀ NGUYỆN

Thánh lễ tại Nhà Nguyện Cha Cố lúc 17 giờ chiều Chúa Nhật 15/01/2023.

Ảnh: Trung Nguyễn.