Theo khảo sát, Công giáo là ‘tôn giáo đáng tin cậy nhất’ ở Hàn Quốc

Vatican News – Theo kết quả cuộc khảo sát có tên “Khảo sát về sự tin tưởng xã hội của Giáo hội Hàn Quốc năm 2023”, được thực hiện bởi G&Com Research nhân danh Phong trào Thực hành Đạo đức Kitô giáo, từ ngày 11 đến 15/1/2023, với 1.000 người nam và nữ trên 19 tuổi, Giáo hội Công giáo ở Hàn Quốc là tôn giáo đáng tin cậy nhất tại nước này.

Trong số những người được khảo sát, 21,4% số người được hỏi tiết lộ rằng họ tin tưởng vào Công giáo hơn so với các tôn giáo khác trong nước.

Theo cuộc khảo sát, Tin lành đứng thứ hai với 16,5% số người được hỏi ủng hộ, trong khi Phật giáo đứng vị trí thứ ba với 15,7%.

Tuy nhiên, so với dữ liệu năm 2020, độ tin cậy tổng thể của Công giáo, Tin lành và Phật giáo đã giảm.

Kết quả khảo sát cũng cung cấp một phân tích về mức độ tin tưởng của người trả lời dựa trên mức thu nhập của họ. Những người trả lời có thu nhập cao tin tưởng Công giáo nhất, trong khi những người trả lời có thu nhập thấp cảm thấy rằng Tin Lành đáng tin cậy hơn.

Hoạt động phục vụ xã hội

Việc so sánh các hoạt động phục vụ xã hội của từng tôn giáo cũng được thực hiện trong cuộc khảo sát.

Tín hữu Công giáo đứng đầu với 29,4% về khối lượng hoặc số lượng các hoạt động hỗ trợ xã hội được thực hiện. Tin lành đứng thứ hai với 20,6% trong khi Phật giáo đứng thứ ba với 6,8%. Công giáo cũng duy trì vị trí hàng đầu về chất lượng các dịch vụ hỗ trợ xã hội mà Giáo hội cung cấp cho người dân.

Cuộc khảo sát cũng đánh giá sự đóng góp chung của các nhóm tôn giáo cho xã hội Hàn Quốc. Theo cuộc khảo sát, Công giáo (26,4%) có đóng góp tích cực lớn nhất, tiếp theo là Tin lành (15,7%) và Phật giáo (15,1%).

Cho đến giữa những năm 1980, Giáo hội Công giáo Hàn Quốc vẫn là một “Giáo hội tiếp nhận”, nhưng từ năm 1992 đã phát triển thành một “Giáo hội chia sẻ”.

Giáo hội đóng góp cho xã hội Hàn Quốc thông qua hệ thống hỗ trợ nhiều mặt và chăm sóc người trẻ cũng như người già thông qua các trường học, cao đẳng, bệnh viện, việc chăm sóc người già, trợ giúp người di cư, bảo vệ môi trường, vận động phò sự sống, v.v. (Ucanews 01/03/2022)