THIẾU NHI GIÁO XỨ THIÊN ÂN LÃNH BÍ TÍCH HÒA GIẢI MÙA VỌNG ĐÓN CHÚA GIÁNG SINH 2022

Các Linh Mục ngồi tòa cho các em thiếu nhi lãnh nhận bí tích hòa giải sáng Chúa Nhật lúc 09 giờ ngày 18/12/202