THIẾU NHI GIÁO XỨ THIÊN ÂN TĨNH TÂM MÙA CHAY 2021

THIẾU NHI GIÁO XỨ THIÊN ÂN TĨNH TÂM MÙA CHAY 2021.
NGÀY 1

Ảnh: Trần Anh