Thiếu Nhi Giáo Xứ Thiên Ân Tĩnh Tâm Mùa Vọng 2019

Ảnh: Trần Quốc Anh