THIẾU NHI GIÁO XỨ THIÊN ÂN TĨNH TÂM NGÀY 2. KẾT THÚC TĨNH TÂM MÙA CHAY 2021

Ảnh: Trần Anh