THIẾU NHI THÁNH THỂ XỨ ĐOÀN FATIMA GIÁO XỨ THIÊN ÂN BẦU BAN ĐIỀU HÀNH MỚI NHIỆM KỲ 2023 – 2027

  Sáng ngày 12/03/2023 lúc 10 giớ 30 tại nhà sinh hoạt giáo xứ. Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Xứ Đoàn Fatima Giáo Xứ Thiên Ân họp bầu ban chấp hành mới nhiệm kỳ 2023 – 2027. Trước sự hiện diện của Cha Chánh Xứ Phero Nguyễn Văn Tâm, Cha Tuyên Úy Toma Aquino Bùi Bá Toàn, các Soeur trợ úy và các anh chị Huynh trưởng các phân đoàn.
  Sau khí các Cha và các Soeur bàn bạc và thống nhất. kết quả như sau.
 CÁC ANH CHỊ TRÚNG CỬ NHIỆM KÝ 2023 -2027.
1- PHAOLO HOÀNG MINH TUẤN. XỨ ĐOÀN TRƯỞNG.
2- LUCIA PHẠM HOÀNG LAN CHI. PHÓ NỘI VỤ.
3- MARTINO TRẦN CÔNG HẢI. PHÓ NGOẠI VỤ.
Chức vụ thứ ký sẽ do anh đoàn trưởng chỉ định.
4- GIUSE VŨ ĐÀO NHẬT MINH. THƯ KÝ XỨ ĐOÀN.