THIẾU NHI THÁNH THỂ XỨ ĐOÀN FATIMA GIÁO XỨ THIÊN ÂN TĨNH TÂM MÙA CHAY 2023 NGÀY 1

  Cha Toma Aquino Tuyên Úy Xứ Đoàn Fatima Chia sẽ tĩnh tâm cho các em với những câu hỏi Thánh Kinh có thưởng. Trong bài giảng Cha sẽ hỏi những câu hỏi trong bài Tin Mừng vừa công bố, các em trả lời đúng chính xác sẽ nhận được 1 phần quà giá trị theo câu hỏi khó hay dễ, làm cho các em rất thích thú và sôi động.