THIẾU NHI THÁNH THỂ XỨ ĐOÀN FATIMA GIÁO XỨ THIÊN ÂN TĨNH TÂM MÙA CHAY 2023 NGÀY CUỐI

Cũng như ngày 1 Cha Toma Aquino Tuyên Úy Xứ Đoàn có những câu hỏi đáp thánh kinh trong phần bài giảng thánh lễ tĩnh tâm cho thiếu nhi và có thưởng khi trả lời đúng nhất và hay nhất.